YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
The Usage of Social Areas in University Campus Systems [Megaron]
Megaron. 2011; 6(3): 151-161

The Usage of Social Areas in University Campus Systems

Begüm ERÇEVİK1, Feride ÖNAL2
1Department of Interior Architecture and Environmental Design, Bahçeşehir University, Faculty of Architecture and Design, Istanbul, Turkey
2Department of Architecture (Dept. Of Environmental Regulation), Yıldız Technical University, Faculty of Architecture, Istanbul, Turkey.

Universities aim to help students gain occupational skills through academic training and practice; to produce knowledge by carrying out applications and investigations which have scientific, social and economic bases, to prepare young people for community life by giving them duties and responsibilities; and finally, to make contributions to the social and educational level of the community. Moreover social and cultural activity areas in universities in which, apart from lecture halls, students spend most of their time during their educational, lives, are of great importance for social interaction. Social spaces, whose educational and awareness-raising role of preparing the youth for community life, are taken into account and of these areas, about their use of student assessment analysis is aimed. During this analysis, student views were investigated and compared at different university campus locations. Bahçeşehir University Beşiktaş Campus as a town university, Yıldız Teknik University Yıldız Merkez Campus as an in-town campus, Koç University Sarıyer Campus as a out-oftown campus were chosen as locations for the study. Statistical analysis is applied to the data obtained from the questionaries completed by students in the chosen universities. Following such investigations, findings relating to the sufficiency of social and cultural activity areas in campuses, their occupancy and reachability; and the user profile of the activity areas and town usage as a cultural area are obtained and evaluated.

Keywords: Suburban campus; city university; urban campus; university planning; social space at universities.


Üniversite Kampüs Sistemlerinde Sosyal Mekan Kullanımları

Begüm ERÇEVİK1, Feride ÖNAL2
1Bahçeşehir Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, İstanbul
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Çevre Düzenleme Bilim Dalı, İstanbul

Üniversiteler akademik eğitim ve uygulamalar ile mesleki beceri kazandırmayı, bilimsel, toplumsal ve ekonomik temelli uygulama ve araştırmalar yürüterek bilgi üretmeyi, gençlere görev ve sorumluluklar vererek toplum yaşamına hazırlamayı, toplumun eğitim, bilinç ve kültür seviyesine katkıda bulunmayı amaçlar. Üniversitelerdeki sosyal ve kültürel etkinlik alanları; farklı kültür, etnik ve sosyal yapılara sahip öğrencilerin eğitim süreçleri boyunca ders dışı zamanlarının büyük bölümünü geçirdikleri mekânlar olup, sosyal etkileşim açışından da büyük önem taşımaktadırlar. Bu alanların, üniversite gençliğini toplum hayatına hazırlayan eğitici ve bilinçlendirici rolü göz önünde bulundurularak, kullanımları hakkındaki öğrenci değerlendirmelerinin analizi amaçlanmıştır. Bu analiz sırasında öğrencilerin değerlendirmeleri, üniversite kampüs konumlar üzerinden karşılaştırılmalı olarak incelenmiştir. Bu bağlamda yapılan alan çalışmaları için İstanbul’da yer alan, Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü kent üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Merkez Kampüsü kent içi kampüs, Koç Üniversitesi Sarıyer Kampüsü ise kent dışı kampüs olarak seçilmiştir. Alan çalışmalarından elde edilen veriler, istatistikî analiz yöntemi ile değerlendirilerek, kampüslerdeki sosyal ve kültürel etkinlik alanı yeterliliği, kullanım süreleri, ulaşılabilirlik, kullanıcı profili ve kent kullanımı ile ilgili sonuçlara ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kent dışı kampüs; kent üniversitesi; kent içi kampüs; üniversite planlaması; üniversitelerde sosyal mekân.


Begüm ERÇEVİK, Feride ÖNAL. The Usage of Social Areas in University Campus Systems. Megaron. 2011; 6(3): 151-161


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale