YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
21st Century Architecture: Search for the Concept [Megaron]
Megaron. 2016; 11(2): 179-186 | DOI: 10.5505/megaron.2016.93064  

21st Century Architecture: Search for the Concept

Zafer Sağdıç
Istanbul Medıpol Unıversıty

The contemporary architecture has been focusing on the creation of concept before giving attention to the context. It is seen that architects are making their designs related with the created conceptual background before thinking on functional necessities. Today is the era of seeking to interrogate relationship among reality, symbols, and society as Baudrillard referred on his simulation theorem. Most of the converging objects of the life from 1980’s till today, can be seen asthe piece of “a great scenery” of the modern life, created by the authorities. During the period in between 1990’s and the 2016, it is seen that the capital market has been formulated under the effects of neo-liberalist economies. The rise of the multiculturalism is started and thus, alternative media is born. These years are the years of having many spectacular buildings of star-architects on the praxis field. Thus having a direct link to this formulation in the architectural field, it can be said that, the importance of the projects are not formulated according to the basic guidelines and architectural principles, however it is focused on concept research on architectural projects, which would be the best-sellers on the market.Bjarke Ingels and his Copenhagen-based firm BIG is disproportionate number of the profession’s rising star from the north side of the world contemporary architecture. Thus, the paper will have the critical overview to the architectural fiction on the 21st century, while it will focus on the important projects of BIG from all over the world.

Keywords: Architecture, concept, context, neo-liberal economies; simulacra and simulation.


21. Yüzyılda Mimarlık: Kavramın Aranması

Zafer Sağdıç
Istanbul Medıpol Unıversıtesı

1980’lerden beri güncel mimarlığın bağlamdan ziyade önce kavrama yönlendiği bilinen bir gerçektir. Mimarların fonksiyonel ihtiyaçlardan ziyade, tasarımlarını yaparken kavramsal bir arka plan kurgusuna yöneldiği görülmektedir. Günümüz, Baudrillar’ın simülasyon teoreminde refere ettiği üzere gerçeklik, semboller ve toplum ilişkisi arakesitinin sorgulanmasına yönelik bir çağdır. Bu bağlamda, 1980’lerden bu yana, günümüzün yaşantısı ile ilişkili pek çok şey, otoriteler tarafından yaratılan büyükmodern hayat senaryosunun birer parçası gibi gözükmektedir. 1990’lardan 2016’ya kapitalist pazarın neo-liberalist ekonomilerin etkileri altında şekillendiği görülmektedir. Çok kültürlü bir döneme girilmiş ve böylelikle de alternatif medya doğmuştur. bu yıllar aynı zamanda bir çok etkileyici yapının da yıldız mimarlar tarafından praxise katıldığı yıllardır. Böylelikle, bu formülasyona direkt bağlantılı bir linkle projelerin öneminin temel tasarım ilkeleri ve mimari prensipler doğrultusundansa, kavram merkezli olarak oluşturulduğu, ve önemin çok satan projeler oluşturmak olduğu görülmektedir. Bijarke Ingles ve Kopenhag orijinli ofisi BIG mesleğin yükselen kuzeyli yıldızı olarak güncel mimarlık alanına girmiştir. bu bağlamda, makale BIG’in önemli projelerine odaklanarak 21. yüzyılda mimarlık kurgusunun bir kritiğini yapmayı amaç edinmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mimarlik, kavram, bağlam, neo-liberal ekonomiler; simulacra ve simulasyon.


Zafer Sağdıç. 21st Century Architecture: Search for the Concept. Megaron. 2016; 11(2): 179-186

Corresponding Author: Zafer Sağdıç, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale