YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
Importance Of Maintenance In The Parks According To Users Satisfaction [Megaron]
Megaron. 2007; 2(3): 176-187

Importance Of Maintenance In The Parks According To Users Satisfaction

Gökçen Firdevs Yücel
Ataköy 5. Kısım E21/c Blok Daire: 57 34158 Ataköy/istanbul

Maintenance responsibilities of parks include horticultural and turf maintenance (such as mowing, fertilizing), tree and shrub pruning, litter control, and maintenance of park roads, park furniture such as bins, seats, lighting fixtures and children playgrounds. The lack of maintenance can comes from lack of budget or unconvenient management and maintenance program. Park Maintenance Program should be done for effective park maintenace. A Park Maintenance Program should consist of park management, organization, maintenance responsibilities, labor requirements and standards, budget, maintenance plans of open areas, maintenance tips, a five-year implementation plan. Maintenance of park areas issues were analyzed through the surveys applied on the users of Maçka Park, Ulus Park and Zeytinburnu Park, which have been selected as the sample areas in three different regions of Istanbul. In each sample 200 surveys were carried out, which equals to 600 in sum. The collected data were analysed through SPSS (PC), a statistical analysis program and the Chi Square test was carried out to find significant differences. The findings of the study reveal
that maintenance of park areas affected the user satisfaction level with the park.

Keywords: Park area, maintenance, user, perception, satisfaction level.


Park Alanlarında Kullanıcı Memnuniyeti Açisindan Bakımın Önemi

Gökçen Firdevs Yücel
Ataköy 5. Kısım E21/c Blok Daire: 57 34158 Ataköy/istanbul

Park alanları için bakım sorumlulukları bitki ve çim bakımını (çimlerin kesilmesi, gübrelenmesi vs.), ağaç ve çalıların budanmasını, çöp kontrolünü, park yolları, çöp kutuları, oturma yerleri, aydınlatma elemanları gibi park mobilyalarının ve çocuk oyun alanlarının bakımlarını içerir. Parkların bakımlarının yetersiz olması, yetersiz bütçeden veya uygun bir
yönetim veya bakım programının olmamasından ileri gelebilir. Parkların bakımlarının daha etkin ve verimli bir şekilde yapılabilmesi için öncelikle bir bakım programının hazırlanması gereklidir. Park bakım programları; park yönetimi, organizasyon, bakım sorumlulukları, işçi gereksinimleri ve standartlar, bütçe, açık alanların bakım planları, bakım tavsiyeleri, 5 yıllık uygulama planlarının oluşturulması gibi konuları içermelidir. Bu çalışmada park alanlarının bakım konusu; örneklem alanlar olarak seçilen İstanbul’ un üç ayrı bölgesindeki Maçka Parkı, Ulus Parkı ve Zeytinburnu Parkı’ nda her bir örneklem alanda 200 anket yapılarak, kullanıcılarla yapılan anketlerle irdelenmiştir. Park kullanıcıları ile yapılan anket sonuçlarının analizi SPSS paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Anket sonuçlarına göre park
alanlarının bakımının kullanıcıların park alanlarıyla ilgili memnuniyet düzeylerini etkilediği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Park alanı, bakım, kullanıcı, algılama, memnuniyet düzeyi.


Gökçen Firdevs Yücel. Importance Of Maintenance In The Parks According To Users Satisfaction. Megaron. 2007; 2(3): 176-187

Corresponding Author: Gökçen Firdevs Yücel, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale