YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 18 Issue: 4
Year: 2023

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
More Livable School Grounds for Children [Megaron]
Megaron. 2016; 11(4): 629-636 | DOI: 10.5505/megaron.2016.92053  

More Livable School Grounds for Children

Okşan Tandoğan
Namık Kemal University, Faculty Of Fine Arts, Design And Architecture, Department Of Architecture

At the present time, children have lost their play spaces such as street, also natural areas in urban space because of such causes as the decrease in the open air areas owing to dense housing, the rise in the traffic load owing to an increase in the car possession and fear of crime which parents have.
In generally, the school grounds where children spent most of their time are the safest places for children because of being within walking distance and isolated from motorized traffic. Consequently these areas are accepted as one of places where children can make contact with their peer in natural open area for many children who lost their play spaces in urban space.
Also it was determined by studies that school grounds especially designed with natural elements has positive effects at the development of children.
The aim of this study is to determine the importance of playing in the natural environment and school grounds designed with natural elements in terms of child’s development and to specify qualities that should be in more livable school grounds for children in primary school grounds.
The methods of study consist of the examination of studies on this topic and personal semi-structured interview method. In the interview study It was asked to 17 children the qualities and elements which should be in their dream schoolgrounds. In the end of the study, the qualities and elements that should be in in primary school grounds for the children attending interview study was determined.

Keywords: school ground, child's development, fear of crime, independent mobility of child, natural environment.


Çocuklar İçin Daha Yaşanılır Okul Bahçeleri

Okşan Tandoğan
Namık Kemal Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Günümüzde yoğun yapılaşma nedeni ile açık alanların azalması, otomobil sahipliğinin artmasına bağlı olarak trafik yükünün artması ve ebeveynlerin sahip olduğu insan kaynaklı endişeleri nedeni ile çocuklar kent mekanında başta sokak olmak üzere oyun alanlarını ve doğal alanları kaybetmişlerdir.
Genel olarak çocukların evlerine yürüme mesafesinde ve motorlu trafikten ayrılmış oldukları için kentsel mekânda çocuklar için en güvenli mekânlardan biri olan ve çocukların zamanlarının büyük bir çoğunluğunu geçirdiği okul bahçeleri kentsel mekanda oyun alanlarını kaybetmiş birçok çocuk için doğal, açık alanda kendi akranları ile iletişim kurabilecekleri bir kaç mekândan biri olarak kabul edilmektedir.
Okul bahçelerinin özellikle doğal elamanlarla düzenlenmiş okul bahçelerinin çocuğun gelişimi üzerinde pozitif etkileri olduğu da yapılan çalışmalarla belirlenmiştir.
Bu çalışmanın amacı doğal çevrede oyun oynamanın ve doğal elemanlarla düzenlenmiş okul bahçelerinin çocuğun gelişimi açısından öneminin, ardından ilköğretim kurumlarının ilk basamağını oluşturan ilkokul bahçelerinin çocuk için daha yaşanılır kılınması için okul bahçelerinde olması gereken unsur ve niteliklerin çocuk gözünden ortaya konmasıdır.
Çalışmanın yöntemi bu konularda yapılmış olan araştırmaların incelenmesine ve rastgele seçilmiş olan bir ilkokulda çocuklara gerçekleştirilen kişisel-yarı yapılandırılmış bir mülakat çalışmasına dayanmaktadır. Mülakat çalışmasında onyedi çocuğa hayallerindeki okul bahçesinde olmasını istedikleri unsur ve nitelikler sorulmuştur. Çalışmanın sonunda mülakat çalışmasına katılan çocukların görüşleri doğrultusunda ilkokul bahçelerinde olması gereken unsur ve nitelikler belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: okul bahçesi, çocuğun gelişimi, suç korkusu, çocuğun bağımsız hareketi, doğal çevre.


Okşan Tandoğan. More Livable School Grounds for Children. Megaron. 2016; 11(4): 629-636

Corresponding Author: Okşan Tandoğan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale