YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
Relationship between Process, form and Representation in the Design Environment of 21st Century [Megaron]
Megaron. 2011; 6(3): 162-170

Relationship between Process, form and Representation in the Design Environment of 21st Century

Bülent Onur TURAN1
Department of Informatics, Mimar Sinan Fine Arts University, Istanbul, Turkey

Research in design and design methodologies began to appear in industrialized societies in the 1950s and 1960s and design, as an act been described in various ways. After this period, examination of, and debates over the contents and components of design, as well as such topics as the thinking process of the designer, gradually increased and in this context new theories and methods emerged. Today, these examinations and debates have gained a new dimension in terms of developments in science and technology, particularly with the involvement of computer environment and computational Technologies in the design process. This work is focused on the interactive transformations between the process, form and representation which determine contemporary architectural discourse.

Keywords: Form; design theory; design process; representation; design media and interaction.


21. Yüzyıl Tasarım Ortamında Süreç, Biçim ve Temsil İlişkisi

Bülent Onur TURAN1
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Enformatik Bölümü, İstanbul

Tasarım ve tasarım metodolojileri üzerine yapılan araştırmalar endüstrileşen toplumlarda 1950 ve 1960’larda artarak görülmeye başlamış ve tasarım, bir eylem olarak çeşitli şekillerde tanımlanmıştır.1 Bu dönemden sonra tasarımın içeriği, bileşenleri, tasarımcının düşünsel süreci ve benzeri konularda sorgu ve tartışmalar giderek artmış ve bu bağlamda yeni kuram ve yöntemler ortaya konmuştur. Günümüzde, bilim ve teknolojideki gelişmelerle, özellikle de bilgisayar ortamı ve sayısal teknolojilerin, tasarım sürecine dahil olması ile bu tartışmalar yeni bir boyut kazanmış, teori ve pratikteki bu dönüşümler yeni söylemleri beraberinde getirmiştir. Bu metin, güncel mimarlık ve tasarım söylemini belirleyen, süreç, biçim ve temsil üçgenindeki etkileşimli dönüşümlere odaklanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Biçim; tasarım kuramları; tasarım süreci; temsil, tasarım ortamı ve etkileşim.


Bülent Onur TURAN. Relationship between Process, form and Representation in the Design Environment of 21st Century. Megaron. 2011; 6(3): 162-170


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale