YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 18 Issue: 3
Year: 2023

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
The Effects of Re-functioning to the Historical Houses [Megaron]
Megaron. 2015; 10(1): 57-69 | DOI: 10.5505/megaron.2015.86570  

The Effects of Re-functioning to the Historical Houses

Aylin Gazi1, Elvin Boduroğlu2
1Izmir Instutite Of Technology, Depatment Of Architecture, İzmir
2Ministry Of Culture And Turism, İzmir

Due to rapid change in activities of modern society, buildings parts are needed to be changed in terms of space and function to adapt different functionalities and life conditions. One of the important examples have to be seen in the historical buildings that aren’t compatible with their environments and lost the original functions, disappear in time. It is very important that the re-functioning of the historical buildings, which are the most important representative of our culture and history, are significant for protecting the architectural value, mean and the memory of the buildings. Generally, re-functioning has been seen in monumental and industrial building but due to rapid urbanization, many historical house have to change their function.Historical Levantine houses mostly reside in Alsancak, but after the rapid urbanization in 1970, many of them have to change their function to the café of bar.
The main purpose of the study is to evaluate the effect of the re-funcitoning to the historical houses in Alsancak, and propose some suggestions both re-functioning processes and legal regulation to decrease bad effects.

Keywords: Historical Levanten Houses in Alsancak, Re-functioning, Functional Obsolescence, legal regulation


İşlev Değişikliğinin Tarihi Yapılar Üzerine Etkileri “Alsancak Levanten Evleri Örneği”

Aylin Gazi1, Elvin Boduroğlu2
1İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü,izmir
2Kültür Ve Turizm Bakanlığı,izmir

Toplumlarda görülen değişim, insanların ihtiyaçlarını değiştirirken, ait oldukları zamana göre şekillenen mekanları, dolayısıyla yapıları da değiştirmekte; geçmişteki işlevini günümüze taşıyamayan yapıların ikincil bir işlevle hayatlarını devam ettirebilmelerini sağlamaktadır. Bu nedenle tarihi yapılarda işlev değişikliği özgün işlevleri ile yaşama katılamayan yapıların yeninden işlenlendirilerek kentsel yaşama katılması ve yaşatılmasını sağlayan bir koruma anlayışıdır. Özellikle anıtsal ve tarihi sanayi yapılarında ortaya çıkan işlev değişikliği örnekleri, hızlı kentleşme sonrasında değişen konut alanlarında kalan sivil mimari örneklerinde de karşımıza çıkmaktadır.Alsancak, Levanten konut yapılarının yoğun olarak bulunduğu alanlardan biridir. Hızlı kentleşme sonrasında konut alanlarının yer değiştirmesi sonucu ile bu bölgedeki tescilli yapılar özgün konut işlevlerini değiştirerek kafe, bar, işyeri gibi yeni işlevlere dönüşmek zorunda kalmıştır.
Bu yazının temel amacı, işlev değişikliği kavramının Türkiye’deki yasal düzenlemeler ve mevcut uygulamaları doğrultusunda tarihi yapılara olan olumlu ve olumsuz etkilerini Alsancak Levanten evleri üzerinden tespit etmek ve bu olumsuz etkileri azaltmaya yönelik uygulamaya ve yasal düzenlemelere ilişkin öneriler geliştirmektir.

Anahtar Kelimeler: İşlev Değişikliği, Alsancak Levanten Evleri, İşlevsel Eskime, yasal düzenlemeler


Aylin Gazi, Elvin Boduroğlu. The Effects of Re-functioning to the Historical Houses. Megaron. 2015; 10(1): 57-69

Corresponding Author: Aylin Gazi, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale