YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
The structural indicators and logistics costs evaluation of Kayseri Firms, ranked in Turkey's Top 1000 industrial enterprises [Megaron]
Megaron. 2016; 11(3): 372-381 | DOI: 10.5505/megaron.2016.85866  

The structural indicators and logistics costs evaluation of Kayseri Firms, ranked in Turkey's Top 1000 industrial enterprises

Senay Oğuztimur
Yıldız Technical University, Faculty Of Achitecture, Regional Planning Division, İstanbul, Turkey

This article present partial findings of research project titled “Enhancing Logistics Sector As a Tool in Order to Improve the Competitiveness of Large Scale Manufacturing Industry in Kayseri”, supported by Yıldız Technical University Scientific Research Project Coordination Department.
This research is based on large industrial firms in Kayseri of which had achieved to be ranked in top 1000 industrial enterprises in 2014, the list of Istanbul Chamber of Industry. The purposes of the research are; to present the basic structural characteristic of the large scale manufacturing industry, planted in Kayseri and to state the factors which increase logistic cost of manufacturing industry firms. Opinions of firms have been set via face-to face survey and in-depth oral interviews. Collected data evaluated by qualitative research methods.
These are the findings; regarding with the basic structural indicators, firms logistics performance and problems regarding with logistics activities of the firms respectively. According to first group of findings, the distribution of sectoral form and firm size does not indicate to a concentration sub-sectors of manufacturing industry. It is evident that "being close to railway" used to be quite important while today highways dominate the location selection. Second findings group comprise that except two, all of the firms prefer to work with logistics providers. Nevertheless, field research shows that "logistics providing" in Kayseri means "only transporting". The third group of findings refer that high transportation costs of highways inside Turkey adversely affect input and manufacturing costs that entrepreneurs do not prefer to reach far markets due to high logistics costs. This is such an important problem that it is pointed as one of the most prominent issue to reach to new, far foreign markets.

Keywords: Logistics costs, Railway Transportation, Highway Transportation, Kayseri, Manufacturing Industry


Türkiye'nin en büyük 1000 firması sıralamasındaki Kayseri firmalarının yapısal göstergeleri ve lojistik maliyetlerinin değerlendirmesi

Senay Oğuztimur
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Bölge Planlama Ana Bilim Dalı, İstanbul

Bu çalışmada Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Koordinatörlüğü tarafından desteklenen “Kayseri'deki Büyük Ölçekli İmalat Sanayisinin Geliştirilmesinde Bir Araç Olarak Ulaştırma ve Lojistik Sektörlerinin Değerlendirilmesi projesinin bulgularının bir kısmı sunulmuştur.

Bu makale; en güncel İSO kayıtları olan Kayseri'de üretim yapan ve 2014 yılı sıralamasında ilk 1000 büyük firma sıralamasına giren firmaların tümünü kapsamaktadır. Araştırma; Kayseri'de üretim yapan imalat sanayisi firmalarının temel yapısal özelliklerini ortaya koymayı ve bu firmaların lojistik maliyetlerini azaltmalarında etkili olabilecek tedbirlerin ortaya konmayı amaçlamaktadır. Bu firmalarla derinlemesine sözlü mülakatlar ve anket çalışması yapılmıştır. Toplanan veriler, kalitatif araştırma yöntemleriyle değerlendirilmiştir.

Araştırmanın bulgulara göre; firmaların; rekabet güçlerini olumsuz etkileyen lojistik maliyetler içinde en önemli pay; ulaştırma sektöründeki maliyetlerdir. Bu bağlamda tespit edilen en önemli sorun; Kayseri'deki firmaların ürün deseni, pazar alanlarının konumu gibi unsurların, ulaşım türünün seçiminde belirleyici olamaması ve her koşulda karayolu odaklı ulaştırma hizmeti alınmasıdır. Karayolu, Kayseri'de iç pazar için mutlak hakim ulaşım türüdür. Bir diğer sonuç; iki firma dışında tüm firmaların lojistik hizmet alımı yapmasıdır. Lojistik hizmetin niteliği kabul edilebilir düzeyde ancak maliyetleri yüksek bulunmaktadır. Son olarak; çalışmada lojistik maliyetlerin yüksek olmasının sanayinin, uzak pazarlara açılmaktan alıkoyacak kadar olumsuz etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Lojistik maliyetler, Demiryolu Taşımacılığı, Karayolu Taşımacılığı, Kayseri, İmalat Sanayi


Senay Oğuztimur. The structural indicators and logistics costs evaluation of Kayseri Firms, ranked in Turkey's Top 1000 industrial enterprises. Megaron. 2016; 11(3): 372-381

Corresponding Author: Senay Oğuztimur, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale