YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
Relating environmental comfort conditions to student satisfaction with remote learning: A case on design students [Megaron]
Megaron. 2023; 18(1): 112-125 | DOI: 10.14744/megaron.2023.84704  

Relating environmental comfort conditions to student satisfaction with remote learning: A case on design students

Buket Giresun Erdoğan, Simge Kutsal
Department of Architecture, Yildiz Technical University, Istanbul, Türkiye

Remote learning applications have crucial importance in preventing education processes from being interrupted under extreme conditions such as a pandemic. Numerous studies on the field are being performed, as it is thought that remote learning will become even more critical in time. Notably, the variety of built environments in different regional, social, cultural, and technological aspects encourages researchers to investigate such differences and student performance and satisfaction relating to their conditions. Focusing on design students, who may have more distinct requirements since the nature of the education program they are subject to, this article aims to present the comfort conditions of students, as well as the relationship of such conditions with the level of student satisfaction with remote learning. The method of this study includes a comprehensive survey, which has been delivered to architecture and interior architecture students via online channels, questioning their spatial, visual, auditory, and thermal comfort. The multiple regression analysis, which has been used in connecting comfort conditions and satisfaction, has resulted that the built environment has a slight yet significant effect on satisfaction level (R=0.374). This result is substantial considering the variety and complexity of factors affecting satisfaction with remote learning. Findings of this study include that visual comfort conditions are the most influential on student satisfaction, indicating the inference that improvements relating to these conditions will be quite effective. The results of this study provide a perspective for improving remote learning processes and adapting living environments to remote learning, based on different student groups.

Keywords: Auditory comfort, remote learning; spatial comfort; thermal comfort; visual comfort


Uzaktan eğitimde çevresel konfor koşullarının öğrenci memnuniyeti ile ilişkilendirilmesi: Tasarım öğrencileri üzerine bir örnek

Buket Giresun Erdoğan, Simge Kutsal
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Anabilim Dalı, İstanbul

Pandemiler gibi zorunlu durumlarda eğitimin kesintiye uğramaması için uzaktan eğitim uygulamaları oldukça önemlidir. İlerleyen zamanlarda eğitim hayatındaki rolünün daha da artacağı düşünülen uzaktan eğitim uygulamaları için çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Özellikle yapılı çevrelerinin özellikleri bölgesel, sosyal, kültürel ve teknolojik açılardan farklılık göstermesi araştırmacıları bu farklılıkların, ölçülmesi ve değerlendirmesi üzerinde çalışmaya ve öğrencilerin performansını ve memnuniyetini araştırmaya teşvik etmektedir. Bu çalışma, aldıkları eğitimin doğası gereği diğer öğrencilerden farklı gereksinimlere ihtiyaç duyan tasarım öğrencilerine dikkati çekmeyi amaçlar. Tasarım öğrencilerinin sahip oldukları konfor koşullarını ortaya koymaya çalışırken aynı zamanda bu şartların e-eğitim memnuniyetleri ile ilişkisini ortaya koyar. Veri toplamak için kapsamlı bir çevrimiçi anket Türkiye’deki çeşitli okullarda mimarlık ve iç mimarlık bölümlerinde eğitim alan öğrencilerle paylaşıldı. Öğrencilerin içinde bulundukları ortamların mekânsal, görsel, işitsel ve termal konfor şartları sorgulandı. Konfor koşulları ile memnuniyet arasındaki bağlantıları belirlemek çoklu regresyon analizinden faydalandı. Yapılı çevrenin uzaktan eğitim için memnuniyeti nispeten düşük de olsa anlamlı bir şekilde etkilediği sonucuna ulaşıldı (R= 0,374). Bu sonuç memnuniyeti etkileyen çok fazla ve karmaşık parametreler ön görüldüğünde oldukça tatmin edicidir. Ayrıca görsel konfor şartlarının uzaktan eğitim memnuniyeti üzerinde diğer konfor şartlarının aksine daha etkili olduğu görülmüştür (B= 0.574). Dolayısıyla çalışma alanlarındaki görsel konfor şartlarındaki basit değişiklik ve iyileştirmeler, öğrencilerin uzaktan eğitimden alacakları memnuniyetin artmasını oldukça etkili olacaktır. Bu sonuçlar, özel çalışma gereksinimleri olan farklı öğrenci grupları dikkate alınarak uzaktan eğitimin iyileştirilmesine ve yaşam alanlarının uzaktan eğitime uyarlanmasına yardımcı olacak bir perspektif sağlar.

Anahtar Kelimeler: uzaktan eğitim, mekansal konfor, görsel konfor, işitsel konfor, termal konfor


Buket Giresun Erdoğan, Simge Kutsal. Relating environmental comfort conditions to student satisfaction with remote learning: A case on design students. Megaron. 2023; 18(1): 112-125

Corresponding Author: Buket Giresun Erdoğan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale