YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 2
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
Workshop Study on Impact of 2011 Van Earthquake on Rural Settlement Houses [Megaron]
Megaron. 2015; 10(4): 610-621 | DOI: 10.5505/MEGARON.2015.81905  

Workshop Study on Impact of 2011 Van Earthquake on Rural Settlement Houses

Ali Rıza Parsa
Esenyurt University, Interior Architecture, İstanbul

The impact of economic policy and industrialization has led to considerable urban migration, with negative effects on rural and urban settlements. The consequences of this migration have been felt in Turkey, particularly since the mid-1970s. Unplanned large-scale migration has caused the population of cities to approach 80% of the total population, negatively affecting the economies of rural settlements, as well as agricultural production. Villagers experiencing financial difficulty construct homes at minimum requirements, with inadequate material and structural detail. The rural houses built with earthquakes. Statistical data indicate that the rural population living in areas surrounding Van constitutes 50% of the total population of the province, in spite of large-scale migration and negative effects of the 2011 Van earthquake. Taking this data into consideration, the present study elected to address these rural settlements, and a pilot region was chosen. Two surveys – social and structural – were conducted in the region, and their results led to critical analyses. Shedding light on the settlements’ infrastructures and problems experienced by their population, theses analyses also provided comprehensive information concerning the village houses and their structures in the settlements.

Keywords: Analysis, earthquake; rural settlement; structural detail; sustainability.


2011 Van Depremi’nin Kırsal Yerleşmelerin Evleri Üzerindeki Etkisi Hakkında Bir Atölye Çalışması

Ali Rıza Parsa
Esenyurt Üniversitesi, İç Mimarlık Bölümü, İstanbul

Sanayileşmenin etkisi ve izlenen ekonomik politikalar, köyden kente büyük bir göçün yaşanmasına, köy ve kent yerleşmelerinin de olumsuz olarak etkilenmesine neden oldu. Göçün etkisi Türkiye’de özellikle 1970 yılların ortasından itibaren hissedilmeye başlandı. Plansız büyük göç, şehirlerde yaşayan insanların sayısını toplam nüfusun %80’ine yaklaşmasına, kırsal yerleşmelerin tarım üretimi ve ekonomisi de olumsuz olarak etkilenmesine neden oldu. Geliri azalan köylü, evini asgari koşullarda yanlış malzeme ve yapısal detaylar ile yapmaya başladı. Hatalı yapısal detaylarla ortaya çıkan deprem bölgesindeki köy evleri de, depremlerden sonra büyük hasar tabloların ortaya çıkmasına neden oldu. İstatistiksel veriler, yaşanan büyük göçe ve 2011 Van Depreminin olumsuz etkilerine rağmen, Van‘ın kırsal yerleşmelerinde yaşayan nüfus, toplam il nüfusun %50’sini oluşturduğunu göstermektedir. Bu önemli veriyi dikkate alan çalışma, araştırmalarını Van’ın kırsal yerleşmelerinde yapmaya karar vererek bir pilot bölge seçimi yapılmıştır. Araştırmalar sırasında pilot bölgede sosyal ve yapısal anket olmak üzere, 2 anket uygulanmıştır. Anketlerin ortaya çıkardığı sonuçlar, önemli analizlerin gelişmesine neden olmuştur. Analizler, bir taraftan yerleşmenin altyapısı ve sorunlarına ışık tutarken diğer taraftan da, yerleşmelerde bulunan köy evleri ve yapıları hakkında çok kapsamlı bilgilerin elde edilmesini sağlamıştır.

Anahtar Kelimeler: Analiz, deprem; kırsal yerleşme; yapısal detay; sürdürülebilirlik.


Ali Rıza Parsa. Workshop Study on Impact of 2011 Van Earthquake on Rural Settlement Houses. Megaron. 2015; 10(4): 610-621

Corresponding Author: Ali Rıza Parsa, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale