YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
Autonomous vehicles impacts on quality of urban life: A review [Megaron]
Megaron. 2023; 18(2): 202-217 | DOI: 10.14744/megaron.2023.80217  

Autonomous vehicles impacts on quality of urban life: A review

İrem Merve Ulu1, Hilmi Evren Erdin2
1Department of City and Regional Planning, Dokuz Eylul University, The Graduate School of Natural and Applied Sciences, Izmir, Türkiye
2Department of City and Regional Planning, Dokuz Eylul University, Faculty of Architecture, Izmir, Türkiye

Developing technology and changing lifestyles also change the expectations of the citizens from the quality of urban life (QOUL). However, today, the automobile-oriented transportation system causes a decrease in the QOUL, especially in crowded cities, due to some reasons such as traffic congestion, high individual vehicle ownership, lack of parking lots, number of accidents, loss of time in traffic, and air and noise pollution. Transportation is one of the indicators that directly and indirectly affect the QOUL. Transportation, which is sensitive to technology, can also directly affect urban space and affect mobility and accessibility in the city. In this context, new technologies such as autonomous vehicles (AV) can lead to significant changes in urban space, human behavior, and QOUL. Once these vehicles are launched, they can affect our lives in many ways: transportation, environment, urbanization, social, economic, and legal. This makes AVs a part of the social debate. Although there are many studies in the literature examining how AVs will affect the fields of transportation, environment, economy, and law, there are very limited studies on how AVs will affect the QOUL. Based on a literature review of the relationship between AVs and QOUL, this study aims to predict how AVs will affect QOUL. According to the findings, it has been observed that AVs will positively affect the QOUL life when they are operated with car sharing/ride-sharing, using electricity, and when they are integrated with public transportation. However, AVs can lead to congested and polluted complex urban centers, suburbanization, extrainfrastructure investment, and cyber threats. According to the study findings, the effects of these vehicles on the QOUL vary depending on the policies applied, the social acceptability of the vehicles, the preparation of the infrastructure, and the market share. With the right policies, know-how, and appropriate infrastructure, AVs can be an opportunity to improve the causes that reduce the QOUL in today’s cities.

Keywords: Autonomous vehicles, quality of urban life; shared vehicles; urban planning.


Sürücüsüz Taşıtların Kentsel Yaşam Kalitesine Etkileri: Bir İnceleme

İrem Merve Ulu1, Hilmi Evren Erdin2
1Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İzmir.

Gelişen teknoloji ve değişen yaşam biçimleri kentlilerin kentsel yaşam kalitesinden (KYK) beklentisini de değiştirmektedir. Ancak günümüzde otomobil odaklı ulaşım sistemi özellikle kalabalık şehirlerde trafik sıkışıklığı, bireysel araç sahipliğinin fazla olması, otopark yetersizliği, kaza sayısı, trafikte zaman kaybı, hava ve gürültü kirliliği gibi sebeplerle KYK’nin düşmesine neden olmaktadır. Ulaşım KYK’yi doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen göstergelerden biridir. Teknolojiye duyarlı olan ulaşım kentsel mekanı da doğrudan etkileyebilip, kentteki hareketliliği ve erişilebilirliği etkileyebilir. Bu bağlamda sürücüsüz taşıtlar (ST) gibi yeni ulaşım teknolojileri kentsel mekanda, insan davranışında ve KYK’de önemli değişimlere yol açabilir. Bu taşıtlar piyasaya sürüldükten sonra yaşamımızı ulaşım, çevre, kentleşme, sosyal, ekonomik ve yasal olarak birçok yönden etkileyebilir. Bu durum ST’leri toplumsal tartışmanın bir parçası haline getirmektedir.
Yaşanabilir kentlerin inşasında geleceğin kestirimi ve uygun politikaların belirlenmesi oldukça önemlidir. Literatürde ST’lerin ulaşım, çevre, ekonomik, hukuk alanlarında nasıl etkileyeceğini inceleyen birçok çalışma olmasına rağmen ST’lerin KYK’yi nasıl etkileyeceği üzerine çok kısıtlı çalışmalar bulunmaktadır. ST’ler ile KYK ilişkisinin literatür incelemesine dayanan bu çalışmada ST’lerin KYK’yi nasıl etkileyeceğinin kestirilmesi hedeflenmektedir. Elde edilen bulgulara göre ST’lerin araç paylaşımı/ yolculuk paylaşımı yapıldığında, elektrikle çalıştırıldığında ve toplu taşıma ile entegre edildiğinde KYK’yi olumlu etkileyeceği gözlenmiştir. Ancak ST’ler tıkanıklık ve kirlilik yaşanan komplex kent merkezlerine, banliyöleşmeye, daha fazla altyapı yatırımı gereksinimine ve siber tehlikelere yol açabilir. Çalışma bulgularına göre bu taşıtların KYK üzerindeki etkileri uygulanan politikalara, araçların sosyal kabul edilirliğine, altyapının hazırlığına ve pazar payına bağlı olarak değişmektedir. Doğru politikalar, bilgi birikimi ve uygun altyapı ile sürücüsüz karayolu taşıtları bugünkü kentlerin KYK’yi azaltan sebepleri iyileştirmek için bir fırsat olabilir.

Anahtar Kelimeler: Sürücüsüz taşıtlar, otonom araçlar, paylaşımlı taşıtlar, kentsel yaşam kalitesi, kent planlama


İrem Merve Ulu, Hilmi Evren Erdin. Autonomous vehicles impacts on quality of urban life: A review. Megaron. 2023; 18(2): 202-217

Corresponding Author: İrem Merve Ulu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale