YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
Visual Comfort Parameters For Classrooms And The Effect Of Interior Surfaces [Megaron]
Megaron. 2016; 11(1): 49-62 | DOI: 10.5505/megaron.2016.75537  

Visual Comfort Parameters For Classrooms And The Effect Of Interior Surfaces

Şensin Aydın Yağmur, Müjgan Şerefhanoğlu Sözen
Yıldız Technical University, Faculty Of Architecture

Classrooms are spaces where people spend the special part of their lives. Due to the fact that the visual perception is more effective than other perceptions for learning, visual comfort in classrooms has a prime importance in terms of performing learning activity without any difficulty, fatigue and loss of efficiency. In spaces, interior surface features affect the visual comfort as well as lighting quantity and quality. In this study, some main information about factors of visual comfort in classrooms was given, the luminance values of inner surfaces of a classroom were exemplified via lighting design programme. Additionally, surveys were implemented regarding surface features of work tables to students in a classroom of YTU Department of Architecture.

Keywords: Classroom, visual comfort, luminance


Dersliklerde Görsel Konfor ve İç Yüzeylerin Etkisi

Şensin Aydın Yağmur, Müjgan Şerefhanoğlu Sözen
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Yapı Bilgisi Anabilim Dalı

Derslikler, insanların yaşamlarının büyük bir bölümünü geçirdikleri mekanlardır. Öğrenmede görsel algılama diğer algılamalara göre daha etkili olduğundan, dersliklerde görsel konfor koşullarının sağlanması, bu eylemin zorlanmadan, yorulmadan ve verimli bir biçimde gerçekleştirilmesi açısından özenle üzerinde durulması gereken bir konudur. Hacimlerde, aydınlığın niceliği ve niteliğinin yanı sıra iç yüzey özellikleri de görsel konfora etki eder. Bu çalışmada, dersliklerde görsel konfor koşullarına yönelik genel bilgi verilmiş, bir derslik hacmi ele alınarak, bilgisayar simülasyon programı aracılığıyla doğal, yapma ve bütünleşik aydınlatma koşulları için iç yüzeylerin ışıklılık değerleri örneklenmiş ve YTÜ Mimarlık Bölümü’ndeki bir derslikte çalışma masası yüzeylerine ilişkin öznel değerlendirmeler yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Derslik, görsel konfor, ışıklılık


Şensin Aydın Yağmur, Müjgan Şerefhanoğlu Sözen. Visual Comfort Parameters For Classrooms And The Effect Of Interior Surfaces. Megaron. 2016; 11(1): 49-62

Corresponding Author: Şensin Aydın Yağmur, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale