YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
Geometric and Kinematic Analysis of Deployable Doubly Ruled Hyperboloids [Megaron]
Megaron. 2017; 12(3): 343-354 | DOI: 10.5505/megaron.2017.75010  

Geometric and Kinematic Analysis of Deployable Doubly Ruled Hyperboloids

Feray Maden1, Koray Korkmaz2
1Department of Architecture, Yaşar University, İzmir, Turkey
2Department of Architecture, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey

This paper aims to develop deployable doubly ruled hyperboloid surfaces that can be used in architectural applications. First, the study systematically analyzes the geometric principles of hyperboloids generated by the ruled surface generation method and examines the morphology to generate different types of hyperboloids. Then, a method is introduced to construct deployable doubly ruled hyperboloid surfaces. The study demonstrates that deployment behavior of the hyperboloid is directly related to joint types used at the intersection points of the bars. Based on kinematic analysis, the study establishes that deployable hyperboloids with a single degree of freedom can be constructed only by revolute and spherical joints. Finally, various hyperboloids having different number of intersections are constructed according to the proposed joint types and their deployment capabilities are discussed.

Keywords: Deployable hyperboloids, doubly-ruled surfaces, kinetic structures, structural mechanisms.


Biçim Değiştirebilen Çift Yönlü Çizel Yüzey Hiperboloidlerin Geometrik ve Kinematik Analizi

Feray Maden1, Koray Korkmaz2
1Yaşar Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, İzmir
2İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü, İzmir

Bu yazının amacı, mimari uygulamalarda kullanılabilecek biçim değiştirebilen çift yönlü çizel hiperboloid yüzeyler geliştirmektir. İlk olarak, çizel yüzey türetme metoduyla üretilen hiperboloidlerin geometrik prensipleri sistematik olarak analiz edilmekte ve farklı tiplerde türetilmesi için morfolojisi incelenmektedir. Daha sonra, biçim değiştirebilen hiperboloid yüzeylerin inşası için geliştirilen bir metot tanıtılmaktadır. Çalışma, hiperboloidlerin hareket davranışlarının çubuk elemanların kesişim noktalarında yer alan bağlantı tipleriyle doğrudan ilişkili olduğunu göstermektedir. Tek serbestlik dereceli hiperboloidlerin yalnızca döner ve küresel mafsal kullanarak inşa edilebildiği kinematik analizle kanıtlanmaktadır. Son olarak, önerilen mafsal tiplerine göre farklı sayıda kesişim sayısına sahip hiperboloidler türetilmekte ve bunların hareket kabiliyetleri tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Biçim değiştirebilen hiperboloidler, çift-çizel yüzeyler, kinetik strüktürler, strüktürel mekanizmalar.


Feray Maden, Koray Korkmaz. Geometric and Kinematic Analysis of Deployable Doubly Ruled Hyperboloids. Megaron. 2017; 12(3): 343-354

Corresponding Author: Feray Maden, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale