YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
Unesco Konferansi Hakkinda Notlar: World Heritage And Contemporary Architecturemanaging The Historic Environment Viyana, Mayis 2005 [Megaron]
Megaron. 2006; 1(3): 163-169

Unesco Konferansi Hakkinda Notlar: World Heritage And Contemporary Architecturemanaging The Historic Environment Viyana, Mayis 2005

Çiğdem Canbay Türkyılmaz1, Emrah Türkyılmaz2
1Yıldız Technical University Faculty Of Architecture Department Of Architecture, Istanbul, Turkey
2İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık-mühendislik Fakültesi Mimarlık Bölümü, İstanbul, Türkiye

Out of the 780 World Heritage Sites currently on UNESCO’s World Heritage List, 300 are cities, urban centre or monuments located within an urban context. All of these properties have been identified as being of outstanding universal value to the international community, and it is the responsibility of the international community to cooperate in their protection. This paper is prepared to inform Turkish architectural community about the International Conference:
World Heritage and Contemporary Architecture-Managing the Historic Environment and to emphasize the protection and management of the historic urban landscapes once more.

Keywords: UNESCO, World Heritage, Vienna Memorandum; historic urban landscapes.


Unesco Konferansi Hakkinda Notlar: World Heritage And Contemporary Architecturemanaging The Historic Environment Viyana, Mayis 2005

Çiğdem Canbay Türkyılmaz1, Emrah Türkyılmaz2
1Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık-mühendislik Fakültesi Mimarlık Bölümü, İstanbul, Türkiye

Günümüzde UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan 780 adet Dünya Kültür Mirası’nın 300’ü, kentler veya bir kentsel oluşum içinde konumlanan merkezler veya eserlerden oluşmaktadır. Dünya Kültür Mirası Listesi’nin en önemli özelliği, insanlık adına evrensel değerler taşımasıdır. Bu sebepten dolayı, listeyi oluşturan kentler veya bir kentsel
oluşum içinde konumlanan merkezler veya eserlerin korunması için işbirliği yapmak uluslararası camianın görevidir. Bu makale, Viyana’da düzenlenen “World Heritage and Contemporary Architecture-Managing the Historic Environment konulu uluslararası konferans hakkında ülkemiz mimarlık camiasını bilgilendirerek, tarihi kent peyzajlarının korunması ve yönetiminin önemini bir kez daha vurgulamak amacıyla hazırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: UNESCO, Dünya Kültür Mirası, Viyana Memorandumu; tarihi kent peyzajı.


Çiğdem Canbay Türkyılmaz, Emrah Türkyılmaz. Unesco Konferansi Hakkinda Notlar: World Heritage And Contemporary Architecturemanaging The Historic Environment Viyana, Mayis 2005. Megaron. 2006; 1(3): 163-169

Corresponding Author: Çiğdem Canbay Türkyılmaz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale