YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
The Effect of Digital Marketing Communication Tools in the Creation Brand Awareness By Housing Companies [Megaron]
Megaron. 2015; 10(2): 149-161 | DOI: 10.5505/megaron.2015.73745  

The Effect of Digital Marketing Communication Tools in the Creation Brand Awareness By Housing Companies

Füsun Çizmeci, Tuğçe Ercan
Yıldız Technical University, Faculty Of Architecture, İstanbul, Turkey

Creating brand awareness is the first and most important stage of marketing communication. Many types of marketing communication tools have been used to do this in business processes. Digital marketing tools are actually a deconstruction of traditional marketing tools and have become more important by providing interactivity to both consumers and producers in the marketing process. These tools incorporate consumers into the marketing process as an active, rather than passive, player. For housing companies, systematic and strategic use of digital marketing tools is an important resource in gaining competitive advantage, yet there is limited research on this topic in the literature. In this context, this study made use of the Delphi Method to investigate the impact of digital marketing tools on brand awareness generation among housing companies. Normative inferences were made through interviews with panel participants working in large-scale housing companies, and a theoretical framework was drawn up for usage trends among digital marketing tools. The Delphi results indicated that, in housing companies, marketing tools that create “paid digital content” (corporate web site, search engine pages, e-mail communication, etc.) currently have a greater impact than those which create “proactive content” (social media, etc.). However, another significant finding on which there was consensus among the panel participants is that in the creation of brand awareness, digital marketing tools such as Facebook or Twitter which create the latter content will become more important in the future.

Keywords: Delphi analysis technique, digital marketing communication; digital marketing communication tools; brand awareness.


Konut Firmalarının Marka Farkındalığı Yaratmak Amacıyla Kullandıkları Dijital Pazarlama İletişimi Araçlarının Etki Seviyelerinin Değerlendirilmesi

Füsun Çizmeci, Tuğçe Ercan
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Yapı Bilgisi Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Marka farkındalığı yaratmak, pazarlama iletişiminin ilk ve en önemli adımıdır. Marka farkındalığı yaratmak amacıyla farklı pazarlama iletişimi araçları kullanılmaktadır. Bunların en yenisi “dijital pazarlama iletişimi araçları”dır. Dijital pazarlama iletişimi araçları, marka farkındalığı yaratma sürecinde tüketicilerin pasif izleyiciler değil, aktif katılımcılar olarak pazarlama sürecine dâhil olabilmesini, üreticilerle tüketicilerin karşılıklı etkileşim içerisinde bulanabilmesini sağladığı için geleneksel pazarlama iletişimi araçlarından ayrışmakta ve giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Konut piyasasında da marka farkındalığı yaratmak amacı ile dijital pazarlama iletişimi araçlarının kullanımının yaygınlaşmaya başladığı, konut firmalarının piyasada rekabet avantajı elde etmek için dijital pazarlama iletişimi araçlarının sistematik ve stratejik kullanımına önem verdikleri, ancak bu konuda yapılmış bilimsel çalışmaların henüz yok denecek kadar az olduğu görülmektedir. Bu bağlamda bu çalışma, konut firmalarının dijital pazarlama iletişimi araçlarını kullanma eğilimlerini araştırmayı ve marka farkındalığı yaratmada dijital pazarlama iletişimi araçlarının etki seviyelerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Araştırma yöntemi olarak “Delphi Analiz Tekniği” seçilmiş, büyük ölçekli konut firmalarında çalışan uzmanlar ile görüşmeler yapılmış, araştırma sonucunda konut firmalarının dijital pazarlama iletişimi araçlarını kullanma eğilimlerine yönelik kuramsal bir çerçeve çizilmiştir. Konut firmalarının uzlaşı içerisinde olduğu araştırma bulgularından bir tanesi, marka farkındalığı yaratmada ödenmiş dijital içerik yaratan pazarlama iletişimi araçlarının (kurumsal web siteleri, arama motorları ve e-mail iletişimi, vb.) etki seviyesinin proaktif içerik yaratan pazarlama iletişimi araçlarından (sosyal medya, vb.) daha yüksek olduğudur. Bir diğer önemli bulgu ise, Facebook ve Twitter gibi proaktif içerik yaratan dijital pazarlama iletişimi araçlarının gelecekte önem kazanacağıdır.

Anahtar Kelimeler: Delphi analiz tekniği, dijital pazarlama iletişimi; dijital pazarlama iletişimi araçları; konut firmaları; marka farkındalığı.


Füsun Çizmeci, Tuğçe Ercan. The Effect of Digital Marketing Communication Tools in the Creation Brand Awareness By Housing Companies. Megaron. 2015; 10(2): 149-161

Corresponding Author: Füsun Çizmeci, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale