YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 18 Issue: 3
Year: 2023

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
An Attempt at Conceptualizing the Information City, its Spaces and Their Potentials [Megaron]
Megaron. 2015; 10(1): 1-13 | DOI: 10.5505/megaron.2015.72792  

An Attempt at Conceptualizing the Information City, its Spaces and Their Potentials

Senem Kaymaz Koca
Yıldız Technical University, Faculty Of Architecture, Department Of Architecture, Building Theory And Design Divisiono

Throughout history, cities have functioned as centers where information flows, and is used, produced and distributed. However, as a result of transformations in the qualities of information transmitters, cities today are more receptive to anything that comes with the information flow. The information conveyed by the flow transforms the space and the city, and inundates the space with potentials stemming from the essence of the information flow itself. Today, the potentials carried into the space via the information flow diversify, transform, and fill the space, while constantly attributing new meanings to it. In brief, this study, in referring to the emergence of the Information City as the city of today, and assuming it to be full of potentials, brings into question the spaces of this city along with their potentials. The aim of the study is to make conceptual inferences about these new cities, their spaces and their potentials, while creating a discourse set in a new dictionary that can form the basis for an evaluation of these cities.

Keywords: Information city, spatial potentials, diversity, polysemy, transformation, compactness


Enformasyon Kenti, Mekanları ve Potansiyelleri Üzerine Bir Kavramsallaştırma Denemesi

Senem Kaymaz Koca
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Bina Bilgisi Anabilim Dalı

Kentler her dönemde enformasyonun aktığı, kullanıldığı, üretildiği ve dağıtıldığı merkezler olarak çalışmış ve bu durumdan etkilenecek mekansal dönüşümleri de beraberinde getirmiştir. Ancak bugün, enformasyon taşıyıcılarının niteliklerinde yaşanan dönüşümlerin etkisiyle, kentler enformasyon akışıyla gelen her şeye eskisinden daha açık hale gelmiş, akışla taşınan enformasyon, mekanın ve kentin üretimini, anlamını, kullanımını ve hikayesini dönüştürmüş ve mekan enformasyon akışının özünden gelen potansiyellerle dolmaya başlamıştır. Bu anlamda, günümüzde enformasyon akışı ile mekanın içine taşınan potansiyellerin, mekanı eskisinden daha fazla çeşitlendirmekte, dönüştürmekte, doldurmakta ve mekana yeni anlamlar katmakta olduğu belirtilmelidir. Bu kabuller üzerine ilerleyen bu çalışma, potansiyellerle donatıldığı varsayılan ve ‘enformasyon kenti’ olarak isimlendirilen bir günümüz kentinin ortaya çıkmaya başladığına işaret ederken, bu kent üzerine kavramsal bir tartışma başlatmaktadır. Çalışmanın amacı ise, bu yeni kent, mekanları ve potansiyelleri üzerine kavramsal çıkarımlarda bulunmaktır. Ayrıca kenti anlamaya dair yeni bir söylem kümesi yaratıp bir sözlük içerisinde toplamaktır. Bu sözlük aracılığıyla ise, günümüz kentleri üzerine değerlendirme yapılabilecek bir zemin oluşturmak hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Enformasyon kenti, mekansal potansiyeller, çeşitlilik, çok anlamlılık, dönüşüm, doluluk


Senem Kaymaz Koca. An Attempt at Conceptualizing the Information City, its Spaces and Their Potentials. Megaron. 2015; 10(1): 1-13

Corresponding Author: Senem Kaymaz Koca, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale