YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
Re-Design of Schoolyard for Effective Development of Child From a Universal Design Perspective [Megaron]
Megaron. 2019; 14(3): 443-459 | DOI: 10.14744/megaron.2019.72677  

Re-Design of Schoolyard for Effective Development of Child From a Universal Design Perspective

Selda Al Şensoy1, Reyhan Midilli Sarı2
1Department of Architecture, Recep Tayyip Erdoğan University Faculty of Architecture, Design and Fine Arts, Rize, Turkey
2Department of Architecture, Karadeniz Technical University Faculty of Architecture, Trabzon, Turkey

Genel inancın tam tersine, okul bahçesi, kantin, sirkülasyon alanları vs. öğrenme sürecinde sınıflar kadar önemli eğitim mekanlarıdır. Dolayısıyla iyi tasarlanmış kapsayıcı okul bahçeleri çocuğun bilişsel, fiziksel, sosyal/duyusal, iletişimsel, kısaca gelişimsel ihtiyaçlarını destekler. Bu nedenle, bütün okul çevresinde öğrenmeye uygun ortamlar oluşturmak çok önemlidir. Bu çalışma ile çocuğun öğrenmesinde, yaratıcılığında, beyin ve vücut gelişimi/sağlığında, sosyal etkileşiminde önemli etkileri olan destekleyici okul bahçelerinin fiziksel koşulları incelenmiştir. Çalışmada ayrıca farklı yetenek ve kısıtlamalardaki bütün çocukların okul bahçesini güvenli biçimde kullanmalarına ve diğer öğrencilerle sosyalleşmelerine yardımcı olacak okul bahçesi tasarımı üzerine yoğunlaşılmıştır. Literatürden elde edilen bilgiler doğrultusunda ve Atatürk Okul Kompleksi öğrenci ve öğretmenlerinin okul bahçeleri ile ilgili istekleri dikkate alınarak evrensel tasarıma uygun, çocuğun öğrenme, yaratıcılık ve sosyal iletişimini destekleyecek okul bahçesi tasarımı geliştirilmiştir. Çalışma sonunda okul bahçeleri ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlara da değinilmiştir.

Keywords: Child development, learning; schoolyard; universal design.


Etkili Çocuk Gelişimi İçin Evrensel Tasarım Perspektifinden Okul Bahçesi Tasarımı

Selda Al Şensoy1, Reyhan Midilli Sarı2
1Mimarlık Bölümü, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi, Rize, Türkiye
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Trabzon, Türkiye

Contrary to common belief; schoolyard, canteen, circulation areas etc. are important learning environments in learning process as much as classrooms. A well-designed inclusive schoolyard can supply cognitive, physical, social/ emotional, sensory and communicational, briefly the developmental needs of children. Therefore, it is important to provide an appropriate sphere for learning in whole school environment. In this context, purpose of the study is to investigate the supportive schoolyard physical conditions that has an important effect on child’s learning, creativity, brain and body development/health and social interaction. Also study focuses on the schoolyard usage by all children with different abilities and limitations to help them for using schoolyard safely and socializing with other pupils. In the study, a landscape project is developed for Atatürk School Complex according to pupils’ and teachers’ wishes and acquired knowledge which will support their learning, creativity, and social interaction with the conscious of universal design and at the end of the study considerations which is about schoolyard were mentioned briefly.

Anahtar Kelimeler: Çocuk gelişimi, öğrenme; okul bahçesi; evrensel tasarım.


Selda Al Şensoy, Reyhan Midilli Sarı. Re-Design of Schoolyard for Effective Development of Child From a Universal Design Perspective. Megaron. 2019; 14(3): 443-459

Corresponding Author: Selda Al Şensoy, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale