YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
Teaching basic design online during the Covid-19 pandemic: An evaluation of the conventional and innovative pedagogies [Megaron]
Megaron. 2022; 17(4): 589-601 | DOI: 10.14744/megaron.2022.70457  

Teaching basic design online during the Covid-19 pandemic: An evaluation of the conventional and innovative pedagogies

Duygu Cihanger Ribeiro
Department of City and Regional Planning, Middle East Technical University Faculty of Architecture, Ankara, Türkiye

This article presents multiple pedagogical methods employed for urban planning students’ first-year basic design studio course during the rapid shift to an online environment in response to Covid-19. The aim is to critically discuss the conventional and innovative tools and techniques in design teaching during the online education system in the 2020–2021 academic year at Middle East Technical University City and Regional Planning Department. To do this, the basic design and planning studio course preparation itineraries, student projects and reflections are analysed to unveil the process of creating a non-linear and open (online) studio course. Although the central question in this study is how to prepare for an online design course, which is traditionally a hands-on experience in an active face-to-face studio environment, the outcomes of this article are noteworthy to evaluate from a broader perspective of basic design education for urban planners. The pedagogical strategies for a non-linear and open studio present significant lessons learned for a similar future experience. For this, the study discusses the outcomes as integrating conventional and digital tools, collaboration with students in preparing the course content, a flexible course program, and a process-based design. The results suggest combining new and conventional pedagogical approaches to adapt not only to an online education system but also to a possible revision of the course programs of design studios.

Keywords: Basic design, design pedagogy, design studio; online education


Covid-19 Pandemisi Sırasında Temel Tasarımı Çevrim içi Ortamda Öğretmek: Geleneksel ve Yenilikçi Yöntemlere Dair Bir Değerlendirme

Duygu Cihanger Ribeiro
Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Bu makale, Covid-19 pandemisi sebebiyle çevrimiçi bir ortama hızlı geçiş sırasında birinci yıl temel tasarım stüdyosu dersi için kullanılan pedagojik yöntemleri tartışmaktadır. Çalışmanın amacı, 2020-2021 eğitim öğretim yılında online eğitim sisteminde kullanılan tasarım öğretiminde geleneksel ve yenilikçi araç ve teknikleri eleştirel bir şekilde tartışmaktır. Bunu yapmak için, doğrusal olmayan ve açık (çevrimiçi) bir stüdyo dersi oluşturma sürecini ortaya çıkarmak için ders hazırlık belgeleri, öğrenci projeleri ve öğrenci değerlendirmeleri analiz edilmektedir. Bu çalışmadaki ana soru, geleneksel olarak yüz yüze stüdyo ortamında uygulamalı bir deneyim olan bir dersin, çevrimiçi ortam için nasıl hazırlanılacağıdır. Ancak makalenin sonuçları özellikle şehir plancıları için temel tasarım eğitimi adına daha geniş bir perspektiften değerlendirmek için de dikkate değerdir. Doğrusal olmayan ve açık bir stüdyo programı hazırlamak için geliştirilen pedagojik stratejiler gelecekteki benzer bir deneyim için önemli yöntemleri açığa çıkarmaktadır. Bunun için çalışma, geleneksel ve dijital araçların bütünleştirilmesi, ders içeriğinin hazırlanmasında öğrencilerle işbirliği, esnek bir ders programı ve süreç temelli bir tasarım olarak çıktıları sunar. Sonuçlar, yalnızca çevrimiçi bir eğitim sistemine değil, aynı zamanda tasarım stüdyolarının ders programlarının olası bir revizyonuna uyum sağlamak için yeni ve geleneksel pedagojik yaklaşımların birleştirilmesini önermektedir.

Anahtar Kelimeler: çevrimiçi eğitim, tasarım stüdyosu, tasarım pedagojisi, temel tasarım, şehir planlama


Duygu Cihanger Ribeiro. Teaching basic design online during the Covid-19 pandemic: An evaluation of the conventional and innovative pedagogies. Megaron. 2022; 17(4): 589-601

Corresponding Author: Duygu Cihanger Ribeiro, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale