YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
Grey matters: the ‘constructed’ and ‘unconstructed’ outdoor formation for young adults as an extension of the dwelling [Megaron]
Megaron. 2017; 12(1): 1-12 | DOI: 10.5505/megaron.2017.68553  

Grey matters: the ‘constructed’ and ‘unconstructed’ outdoor formation for young adults as an extension of the dwelling

Sedef Özçelik Güney1, Yurdanur Dülgeroğlu Yüksel2
1Gebze Technical University, Faculty Of Architecture, Architectural Design Department, Kocaeli, Turkey
2Istanbul Technical University,faculty Of Architecture, Architectural Design Department, Istanbul, Turkey

Due to the dense population patterns in the urban environment, residential outdoor usage need have shifted from planned or constructed semiprivate/semipublic and open/semiopen spaces (“gray matters”/GM) to unconstructed outdoor spaces. This is related to demographic characteristics, daily living cultures, and the physical features of the space. This study aims to explore educated young adults’ perception, usage, and social interaction patterns for Grey Matters formations. The methodology is conducted reflecting the first 3 steps of a planned 6-step research project. Quantitative and qualitative data obtained through questionnaires and in-depth interviews with 49 young adults were analyzed. The study shows that the young adults need the outdoors at least for “taking take a breath.” Nevertheless, the grey matters are not always the architectural “text book examples.” They are sometimes generated by coincidence but perceived to be the most prominent ones or the contrary. Young adults, aged between 23 and 37 with higher education degrees, specifically those living on the metro line routes on the Istanbul European side, are focus. In the dense urban area, young adults prefer to use some particular residential spots as if they were their own backyard, lawn, or porch. They read, study, exercise, interact, conduct meetings, drink coffee/tea, and smoke. They develop an “ownership” despite the spaces being “no man’s lands” regarding the urban definitions.

Keywords: Grey matters (GM), residential areas, urban context, young adults


Gri madde: genç yetişkinler için konutun uzantısı olarak kurgulanmış ve kurgulanmamış açık alan oluşumları

Sedef Özçelik Güney1, Yurdanur Dülgeroğlu Yüksel2
1Gebze Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimari Tasarım Ana Bilim Dalı, Kocaeli, Türki̇ye
2İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimari Tasarım Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Yoğun konut dokusu içinde açık alan kullanımı planlanmış (kurgulanmış) yarı-özel/yarı-kamusal ve yarı-açık/açık alanlardan (‘gri madde’ GM) kurgulanmamış açık alanlara kaymaktadır. Bu konu demografik yapı, gündelik yaşam kültürü ve mekanın fiziksel özellikleriyle ilişkilidir. Çalışma; eğitimli genç yetişkinler için Gri Madde oluşumunu algılama, kullanma ve sosyal etkileşim kalıpları açısından incelemeyi amaçlamaktadır.Bütünde 6 adımdan oluşan araştırma temellendirilmiş kuram metodu ile araştırılmaktadır. Makale araştırmanın ilk 3 adımında nicel/ nitel stratejilerle 49 katılımcı ile yapılan anket ve derinlemesine görüşmelerden elde edilen bulguları kapsamaktadır. Sonuçlar, genç yetişkinlerin en azından ‘bir nefes almak ‘ amacıyla konut çevresinde gri maddeye ihtiyaç duyduklarını göstermektedir. Buna karşın tüm sahada tespit edilen gri madde örnekleri mimari tasarım kitaplarındaki teorik yapıyla tam olarak örtüşmemektedir. Bazı durumlarda tesadüfen oluşmuş bazı alanlar çok yoğun kullanılmakta ya da tam tersi gerçekleşmektedir. Üniversite mezunu 23–37 yaş aralığında; İstanbul Avrupa yakası metro güzergahı üzerinde yaşayan genç yetişkinler örnekleme oluşturmak üzere dikkate alınmıştır. Söz konusu alandaki yoğun doku içinde bu genç yetişkinlerin gri maddeyi kendi arka-ön bahçeleri ya da terasları gibi kullandıkları görülmektedir. Bu alanlarda okumakta, çalışmakta;,spor yapmakta, sosyalleşmekte; hatta işle ilgili toplanmakta, çay-kahve-sigara içmektedirler. Kimsenin olmayan bu alanlara ilişkin bir sahiplenme geliştirmektedirler.

Anahtar Kelimeler: Gri madde (GM), konut alanları, kentsel doku, genç yetişkinler


Sedef Özçelik Güney, Yurdanur Dülgeroğlu Yüksel. Grey matters: the ‘constructed’ and ‘unconstructed’ outdoor formation for young adults as an extension of the dwelling. Megaron. 2017; 12(1): 1-12

Corresponding Author: Sedef Özçelik Güney, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale