YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
Criticism In Design Studio: Over Actors, Atmosphere, Channels [Megaron]
Megaron. 2016; 11(3): 412-422 | DOI: 10.5505/megaron.2016.67699  

Criticism In Design Studio: Over Actors, Atmosphere, Channels

Ammar Tok1, Ayla Ayyıldız Potur2
1Msc Student, Gebze Technical University, Faculty of Architecture, Department of Architecture, Kocaeli
2Assoc Prof Dr, Gebze Technical University, Faculty of Architecture, Department of Architecture, Kocaeli

Design education being the heart of the studio idea can be regarded as a common discourse, but on the other hand, it is possible to regard “criticism” as the heart of the studio. Lots of variables like the necessities of design process timeline, structure of the student group, developmental properties of different class level and variables like components in the design subject, effect the interaction and formation of criticism style between the student designer, studio instructor and other student designers. In design education, because of these reasons, there are different criticism styles like self-criticism, one to one criticism, desk criticism, peer criticism, panel criticism and closed jury criticism which has different advantages, disadvantages and outcomes. In this study, criticism phenomenon in design studio will be evaluated with classification over actors, atmosphere and channels.

Keywords: criticism, types of criticism, atmosphere of criticism, design education, studio, jury


Tasarım Stüdyolarında Eleştiri: Aktörler, Ortam, Kanallar Üzerine

Ammar Tok1, Ayla Ayyıldız Potur2
1YL Öğrencisi, Gebze Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Kocaeli
2Doç Dr, Gebze Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Kocaeli

Tasarım eğitiminin kalbinin stüdyo olduğu düşüncesi kabul görmüş ortak bir söylemdir, ancak diğer yandan, stüdyonun kalbinin de "eleştiri" olduğunu söylemek olanaklılıklar dahilindedir. Tasarım sürecinin başlangıç, gelişme gibi farklı zamanlarındaki gereklilikler, öğrenci grubunun yapısı, farklı sınıf düzeylerinin gelişimsel özellikleri, tasarım konusu özelindeki bileşenler gibi pek çok değişken, öğrenci tasarımcı, stüdyo yürütücüsü, diğer öğrenci tasarımcılar, yürütücüler arasındaki etkileşimin ve eleştiri türünün oluşumunu da etkiler. Bu nedenledir ki, tasarım eğitiminde, özeleştiriden birebir eleştiriye, masa başı kritiğinden yaşıt eleştirisine, panel eleştirilerinden kapalı jürilere farklı yöntem ve içeriğe sahip, farklı avantaj ve dezavantajlar içeren ve farklı kazanımlar barındıran eleştiri türlerinin varlığı söz konusudur. Bu çalışmada, Tasarım Stüdyolarında Eleştiri olgusu, Aktörler, Ortam, Kanallar üzerine bir sınıflandırma ile değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: eleştiri, eleştiri türleri, eleştiri ortamı, tasarım eğitimi, stüdyo, jüri


Ammar Tok, Ayla Ayyıldız Potur. Criticism In Design Studio: Over Actors, Atmosphere, Channels. Megaron. 2016; 11(3): 412-422

Corresponding Author: Ayla Ayyıldız Potur, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale