YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 2
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
Exploring the Knowledge Level of Interior Architecture and Environmental Design Students’ on Indoor Air Pollutants [Megaron]
Megaron. 2015; 10(4): 622-636 | DOI: 10.5505/MEGARON.2015.65365  

Exploring the Knowledge Level of Interior Architecture and Environmental Design Students’ on Indoor Air Pollutants

Feray Ünlü1, Kemal Yıldırım2
1Department Of Interior Architecture And Environmental Design, Faculty Of Fine Art, Design And Architecture, Atılım University, İncek Gölbaşı, Ankara, Turkey
2Department of Furniture and Decoration, Faculty of Technical Education, Gazi University, Beşevler, Ankara, Turkey

This study aimed to detect the knowledge levels of the final year students, attending at the Department of Interior Architecture and Environmental Design of various universities in Turkey, on the harmful effects of the pollutants released by the interior equipment elements on human health. A detailed questionnaire developed for this purpose was administered to 95 final year students attending at the Department of Interior Architecture and Environmental Design of Atılım University, Hacettepe University and Selçuk University. In conclusion, the study found that the participants had insufficient knowledge on the pollutants released by the interior equipment elements and that knowledge level of the participant students differed depending on the attended university. This difference may have resulted from the difference of the share of indoor air pollutants subject in the programs of the three selected universities. These results clearly point the need to allocate more space to the subject of indoor air pollutants -which have direct effects on human health- in the compulsory lesson contents of the course programs. By this way, it will be possible to educate interior architects and environmental designers who develop more sensitive and conscious approach towards human health.

Keywords: Environmental systems, human health; indoor air pollutants; interior architecture education; interior design.


İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğrencilerinin İç Hava Kirleticileri İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

Feray Ünlü1, Kemal Yıldırım2
1Atılım Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, İncek Gölbaşı, Ankara, Türkiye
2Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Mobilya ve Dekorasyon Bölümü, Beşevler, Ankara, Türkiye

Bu çalışmada, Türkiye’deki üniversitelerin İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü son sınıf öğrencilerinin iç mekân donatı elemanlarından ortama yayılan kirleticilerin insan sağlığı üzerindeki zararlı etkileri hakkındaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla geliştirilmiş olan ayrıntılı bir anket; Atılım, Hacettepe ve Selçuk Üniversiteleri İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümlerinin son sınıfında mezuniyet durumunda bulunan 95 öğrenciye uygulanmıştır. Sonuçta, katılımcıların iç mekân donatı elemanlarından ortama yayılan kirleticiler hakkındaki bilgilerinin yeterli düzeylerde olmadığı ve mezun adaylarının bilgi düzeylerinin üniversitelere göre farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir. Bu farklılıklar, her üç üniversitenin ders programlarında iç hava kirleticileri hakkındaki bilgilerin yer alma oranlarından kaynaklanmış olabilir. Bu sonuçlar, insan sağlığına doğrudan etkisi olan bu kirleticilerin ders programlarında zorunlu ders içeriklerinde daha fazla yer verilmesi gerektiğini açıkça ortaya koymuştur. Böylece insan sağlığına daha bilinçli ve duyarlı yaklaşan iç mimar ve çevre tasarımcıları yetiştirilebilecektir.

Anahtar Kelimeler: Çevre sistemleri, insan sağlığı; iç hava kirleticileri; iç mimarlık eğitimi; iç mekân tasarımı.


Feray Ünlü, Kemal Yıldırım. Exploring the Knowledge Level of Interior Architecture and Environmental Design Students’ on Indoor Air Pollutants. Megaron. 2015; 10(4): 622-636

Corresponding Author: Feray Ünlü, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar




© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık Fakültesİ



LookUs & Online Makale