YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
An Examination Of Istanbul Schools Of The Spatial Requirements Required By The Educational Model Applied To Eight-Year Basic Education School [Megaron]
Megaron. 2007; 2(4): 188-203

An Examination Of Istanbul Schools Of The Spatial Requirements Required By The Educational Model Applied To Eight-Year Basic Education School

Candan Çınar, Füsun Çizmeci, Zafer Akdemir
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, Barbaros Bulvarı, İstanbul –türkiye

The study is made up of three main sections. In the first section the changes that primary education went through from the establishment of the Republic in Turkey until today have been examined with attention to the socio-economic and political conditions that the country was experiencing. In a later section of the study the conditions that show the spatial
requirements of the primary schools are first set out with their priorities; then later how the educational buildings that experienced transformation in the primary education process were considered. In the last section of the study, the developmental period in the primary education system in general that is taken up separately in the first section was reduced to the particular characteristics of Istanbul province.

Keywords: Primary education, spatial requirements, education buildings, public and private school.


8 Yillik Temel Eğitim Okullarinda Müfredatin Gerektirdiği Mekan Standartlarinin İstanbul Okullari Üzerinden Analizi

Candan Çınar, Füsun Çizmeci, Zafer Akdemir
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, Barbaros Bulvarı, İstanbul –türkiye

Çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan günümüze kadar temel eğitimin geçirdiği değişimler ülkenin sosyo-ekonomik ve politik koşulları gözönünde bulundurularak ortaya konmuştur.
Sonraki bölümde temel eğitim okullarının öncelikli mekansal gereksinimleri ortaya konmuş daha sonra ise temel eğitim sürecinde yaşanan değişimlerle bu mekanların değişime nasıl karşılık verdiği gösterilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın son bölümünde de temel eğitim sistemindeki gelişim sürecinde ilk iki bölümde anlatılanlar aracılığı ile İstanbul’da belirli
okullar üzerinde yapılan alan araştırmasının analizleri ve sonuçları tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Temel eğitim, mekansal gereksinim, eğitim yapıları, kamu ve özel okul.


Candan Çınar, Füsun Çizmeci, Zafer Akdemir. An Examination Of Istanbul Schools Of The Spatial Requirements Required By The Educational Model Applied To Eight-Year Basic Education School. Megaron. 2007; 2(4): 188-203

Corresponding Author: Candan Çınar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale