YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
Spatial Organization of Public Buildings: An Evaluation on the Capital City of Turkey [Megaron]
Megaron. 2020; 15(4): 663-673 | DOI: 10.14744/megaron.2020.64325  

Spatial Organization of Public Buildings: An Evaluation on the Capital City of Turkey

Ezgi Orhan
Department of City and Regional Planning, Cankaya University Faculty of Architecture, Ankara, Turkey

Ankara, a small town of Anatolia before becoming the capital of Turkey, experienced a fundamental spatial restructuring process following the proclamation of the Republic. The vision of modernity and protective economic structure of the Early Republican era determined the spatial configuration of the city and produced public buildings as the icons of the young regime. The last ninety years witnessed different political economic climates redesigning the urban regime of Ankara and symbols. One of the most tangible transformations is observed in the public buildings, which convey the economic understandings and urban politics of each period through their spatial and architectural organizations, and symbolic meanings. This study explores the change in the urban symbols with an emphasis on public buildings. For this, the ministry buildings of the capital city were selected to investigate spatial organizations, archistar buildings, and the messages conveyed to the public. Focusing on the the intentionally developed clusters of ministries, this study adressed basically three periods concerning the change in political and economic systems; the foundation period, the liberal years and the neoliberal era. As a result of this study it is stated that that in the Turkish case public buildings reflect the main motives of the period they were produced, their spatial organization serves as a medium containing information about the political, economic and social structure of each period.

Keywords: Ankara, capital city; public buildings; spatial organization; urban symbols.


Kamu Yapılarının Mekansal Organizasyonu: Türkiye’nin Başkenti Üzerine Bir İnceleme

Ezgi Orhan
Çankaya Üniversitesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü, Ankara

Türkiye’nin başkenti olmadan önce Anadolu’nun küçük bir kasabası olan Ankara, Cumhuriyet’in ilan edilmesinin ardından temel bir mekânsal yapılanma süreci deneyimlemiştir. Erken Cumhuriyet döneminin modernist vizyonu ve korumacı ekonomik politikaları kentin mekânsal yapılanmasını belirlemiş ve genç rejimin ikonları haline gelen kamu yapılarını üretmiştir. Doksan yıllık dönemde Ankara’nın kent rejimi ve simgelerini yeniden tasarlayan farklı politik-ekonomik iklimler deneyimlenmiştir. En somut değişimlerden biri, her dönemin ekonomik kabullerini ve kentsel politikalarını mekânsal ve mimari organizasyonları ve simgesel anlamlarıyla ileten kamu yapılarında gözlemlenmektedir. Bu çalışma, kamu yapılarına odaklanarak kentsel simgelerin değişimini araştırmaktadır. Bunun için, mekânsal organizasyonları, mimari projeleri ve kamuya ilettikleri mesajları araştırmak üzere başkentteki bakanlık binaları seçilmiştir. Çalışma, bakanlıklar niyetiyle tasarlanan kümelere odaklanarak politik ve ekonomik sistemdeki değişimlere göre temel olarak üç dönemde irdelenmektedir; kuruluş dönemi, liberal yıllar ve neoliberal yıllar. Çalışmanın sonucunda, kamu yapılarının üretildikleri dönemlerin ana güdüsünü yansıttığı, Türkiye örneğinde ise bu yapıların mekânsal düzenlemelerinin politik, ekonomik ve sosyal yapı hakkında bilgi içeren araçlar oldukları ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ankara, başkent; kamu yapıları; mekânsal organizasyon; kentsel semboller.


Ezgi Orhan. Spatial Organization of Public Buildings: An Evaluation on the Capital City of Turkey. Megaron. 2020; 15(4): 663-673

Corresponding Author: Ezgi Orhan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale