YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 2
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
A Method of Analysing Urban Image: Lessons from Kastamonu [Megaron]
Megaron. 2010; 5(2): 67-81

A Method of Analysing Urban Image: Lessons from Kastamonu

Nilgün Ç. ERKAN1, Zekiye YENEN1
Department of Urban and Regional Planning, Yıldız Technical University Faculty of Architecture, İstanbul, Turkey

This study is about the research method of perception experiment of a settlement. The study displays the role of topography, scale, nature and mode of circulation as environmental peculiarities as well as personal characteristics such as gender, level of education, duration of residency in the perception procedure of the city. The article explains how and to what degree one could benefit from this study of methods and techniques of urban image and mental map researches.

Keywords: Perception; gender differences; Kastamonu; urban image


Yerleşmelerde İmaj Analizi Konusunda Bir Yöntem: Kastamonu Örneği

Nilgün Ç. ERKAN1, Zekiye YENEN1
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İstanbul

Bu çalışma bir yerleşmenin nasıl algılandığının araştırılmasına ilişkin bir yöntem denemesini anlatmaktadır. Çalışmada topografya, ölçek, doku gibi kente ilişkin özelliklerin yanısıra cinsiyet, eğitim düzeyi, ulaşım tipi ve yerleşmede yaşama süresi gibi kenti algılayanın kişisel özelliklerinin kent algısını nasıl etkilediği ortaya konulmaktadır. Ortaya konulan yöntem denemesinin Kastamonu kenti aracılığıyla örneklendiği makalede kentsel imaj ve zihinsel haritalar ile ilgili araştırmalarda ifade edilen yöntem ve tekniklerden benzeri çalışmalarda nasıl ve ne ölçüde yararlanılabileceği de açıklanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Algılama; algılamada cinsiyet; Kastamonu; kentsel imaj


Nilgün Ç. ERKAN, Zekiye YENEN. A Method of Analysing Urban Image: Lessons from Kastamonu. Megaron. 2010; 5(2): 67-81


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale