YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Assessment of LEED Green Building Certificate Indoor Environmental Quality Parameters from the Perspective of Occupant Satisfaction and Cost Performance [Megaron]
Megaron. 2016; 11(4): 607-615 | DOI: 10.5505/megaron.2016.62534  

Assessment of LEED Green Building Certificate Indoor Environmental Quality Parameters from the Perspective of Occupant Satisfaction and Cost Performance

Zeynep Işık
Yildiz Technical University Department of Civil Engineering Construction Management Division

This paper presents a comparative analysis of different stakeholders’ view of LEED certified building projects’ Indoor Environmetal Quality (IEQ) parameters from the perspective of such key performance indicators (KPIs) as “occupant satisfaction” and “project cost performance”. Within this context, a comprehensive literature review respresenting the studies on Indoor Environmental Quality with a relationship to occupant satisfaction in terms of thermal comfort, daylighting, acoustic control and project cost premium and investment performances etc. was conducted and an Analytical Hierarchy Process (AHP) model was constructed indicating the effects of IEQ parameters on Occupant Satisfaction and Project Cost Performance. The ratings of the effects of the parameters were collected by a brainstorming workshop with the participation of different stakelholders of sustainable design such as researchers, practitioners and LEED consultants. The data were analysed conducting AHP analysis which is a multi crtieria decision method. The analysis results revelaed that thermal comfort, interior lighting, daylight, acoustic performance and environmental tobacco smoke control parameters had the highest rankings among occupant satisfaction whereas low emitting materials, daylight, thermal comfort and acoustic performance were the ones for project cost performance.

Keywords: LEED Certification, Indoor Environmental Quality (IEQ), occupant satisfaction, project cost performance, stakeholder perceptions, Analytical Hierarchy Process (AHP)


LEED Yeşil Bina Sertifikası İç Ortam Kalitesi Parametrelerinin Kullanıcı Memnuniyeti ve Maliyet Performansı Bakımından Değerlendirilmesi

Zeynep Işık
Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Yapı İşletmesi Anabilim dalı

Bu çalışma, LEED yeşil bina sertifikalı bina projelerinde “İç Ortam Kalitesi” parametrelerinin farklı paydaşların bakış açıları ile “kullanıcı memnuniyeti” ve “proje maliyet performansı” gibi anahtar performans göstergeleri bakımından karşılaştırmalı bir analizini sunmaktadır. Bu bağlamda, “İç Ortam Kaliesi”nin, “kullanıcı menuniyeti”ni belirleyen ısı konforu, gün ışığı, akustik kontrol vb. unsurlar ile olduğu gibi proje maliyet primleri ve performansı ile ilişkilerini temel alan kapsamlı bir literatür çalışması gerçekleştirilmiş ve buna bağlı olarak “İç Ortam Kalitesi” parametrelerinin “Kullanıcı Memnuniyeti” ve “Proje Maliyet Performansı” üzerindeki etkilerini göstergeleyecek bir Analitik Hierarşi Süreci (AHS) Modeli oluşturulmuştur. Konu hakkında uzman araştırmacı, sektor profesyoneli ve LEED danışmanı kişiler düzenlenen çalıştayda bir araya getirilerek parametrelerin etkileri değerlendirilmiş, çalıştayda toplanan veriler bir çoklu karar verme yöntemi olan AHS ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçları ısı konforu, aydınlatma, gün ışığı, akustik performans, çevresel tütün kontrolü gibi parametrelerin kullanıcı memnuniyeti bakımından, düşük salınımlı malzemeler, ısı konforu ve akustik performansın porje maliyeti bakımından etkili olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: LEED Sertifikası, İç Ortam Kalitesi, Kullanıcı Memnuniyeti, Proje Maliyet Performansı, Paydaş Algısı, Analitik Hierarşi Süreci


Zeynep Işık. Assessment of LEED Green Building Certificate Indoor Environmental Quality Parameters from the Perspective of Occupant Satisfaction and Cost Performance. Megaron. 2016; 11(4): 607-615

Corresponding Author: Zeynep Işık, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale