YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 18 Issue: 2
Year: 2023

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Property Rights as a Source for Identifying and Conserving the Spirit of Place [Megaron]
Megaron. 2013; 8(3): 137-148 | DOI: 10.5505/megaron.2013.61687  

Property Rights as a Source for Identifying and Conserving the Spirit of Place

Mert Nezih Rifaioğlu1, Neriman Şahin Güçhan2
1Mustafa Kemal University, Faculty Of Architecture, Department Of Architecture
2Middle East Technical University, Faculty Of Architecture, Department Of Architecture, Graduate Program İn Restoration

Urban conservation has recently been held to possess a wide perspective for explicitly identifying and assessing the combination of tangible and intangible values of historic urban contexts and implicitly defining and conserving authenticity, local identity and spirit of place through the developments in assessment of values. Nevertheless, this new way of understanding and appreciating historic urban context brings new questions into the urban conservation discipline. Discourses focus on the importance of developing reliable sources for investigating authenticity, identity and spirit of place in historic urban contexts. This paper outlines a theoretical approach to the spirit of place and proposes a new source; property rights as contribution to the theory and practice of identifying and conserving the spirit of place through exploring the human experiences and the way of forming, designing and constructing the urban form.

Keywords: spirit of place, urban conservation, urban form; property rights; ownership, tangible and intangible values


Mülkiyet Haklarının Yerin Ruhunun Tanımlanması ve Korunması İçin Kaynak Olarak Kullanılması

Mert Nezih Rifaioğlu1, Neriman Şahin Güçhan2
1Mustafa Kemal Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
2Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Restorasyon Lisansüstü Programı

Kentsel koruma disiplini yerin ruhunun korunması üzerine odaklanmakta ve yerin ruhu kavramı tarihi kentsel bağlamı meydana getiren manevi (soyut) ve maddi (somut) tüm değerlerin birlikteliği ile tanımlamaktadır. Fenomenolojik bir olgu olan yerin ruhu kavramının kentsel koruma disiplininde tanımlanması ve korunması beraberinde yeni soruları ve araştırma konularını koruma gündemine getirmektedir. Kentsel ölçekte korunması gereken değerlerin tespitinde yerin ruhunu oluşturan parametrelerin tanımlanmasında kullanılacak kaynakların neler olabileceği henüz netleşmemiş önemli bir çalışma konusudur.

Bu çalışma öncelikli olarak yerin ruhu kavramının kuramsal çerçevesini kent biçim çalışmaları, fenomenolojik araştırmalar ve kentsel koruma çalışmaları ışığında inceleyip tanımlayacaktır. Ardından, ilk olarak bu çalışmada mülkiyet haklarının yerin ruhunun tanımlanmasına yönelik kaynak olarak kullanımı sorgulanacaktır. Sonuç olarak, çalışmada mülkiyet haklarının birinci derece güvenilir kaynak olarak tarihi kentsel bağlamı oluşturan maddi (somut) ve manevi (soyut) değerlerin birlikte korunmasına katkı sağlayabileceği vurgulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: yerin ruhu, kentsel koruma, ketsel form; mülkiyet hakları; mülkiyet, maddi (somut) ve manevi (soyut) değerler


Mert Nezih Rifaioğlu, Neriman Şahin Güçhan. Property Rights as a Source for Identifying and Conserving the Spirit of Place. Megaron. 2013; 8(3): 137-148

Corresponding Author: Mert Nezih Rifaioğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale