YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 15 Issue: 2
Year: 2020

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print

An Evaluation based on Spatial and Social Data in Open Spaces of Mass Housing Settlements [Megaron]
Megaron. Ahead of Print: MEGARON-59455 | DOI: 10.14744/megaron.2020.59455  

An Evaluation based on Spatial and Social Data in Open Spaces of Mass Housing Settlements

Burak Mangut1, Fatma Ahsen Özsoy2
1Mimar Sinan Fine Arts University, Faculty of Architecture, Department of Architecture
2Istanbul Technical University

During the 19th and 20th century, mass housing has been an important issue focused by architectural debates. The objectives of meeting the needs of mass for housing have been adressed and produced in various geographies, cultures, and dimensions. Today, in a contemporary aspect, mass housing culture is trying to adapt to the crowded and growing metropoles. In this process, open spaces generate one of the main platforms for the development of urban life and social relations. It has significant effects on the physical and social structures of housing settlements in positively or negatively. This paper is produced to clarify these effects and the need for explorations of the potentials of open spaces in mass housing settlements. Trying to understand the effects of open space usage on the physical and social patterns in the context of human-environment relations constitute the main problem of the research. Traces of urban living potentials in mass housing culture in a contemporary perspective are searched through the case study conducted in Northern Europe.

Keywords: mass housing, open spaces, use of space, social relations


Toplu Konut Yerleşimleri Açık Alanlarında Mekânsal ve Toplumsal Verilere Dayalı Bir Değerlendirme

Burak Mangut1, Fatma Ahsen Özsoy2
1Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
2İstanbul Teknik Üniversitesi

Toplu konut 19. ve 20. yüzyıl boyunca mimarlık tartışmalarının üzerine şekillendiği önemli bir konu olmuştur. Kitlelerin barınma ihtiyaçlarını karşılamaya ilişkin hedefler çeşitli coğrafyalarda, kültürlerde ve boyutlarda ele alınmış ve üretilmiştir. Günümüzde çağdaş bir bakış açısı ile toplu barınma kültürü, kalabalıklaşan ve büyüyen şehirlere adapte olmaya çalışmaktadır. Bu süreçte; açık alanlar kentsel yaşantının ve toplumsal ilişkilerin gelişebilmesi için temel zeminlerden birini oluşturmakta; toplu konut yerleşimlerinin fiziksel ve sosyal yapıları üzerinde olumlu veya olumsuz anlamlarda önemli etkiler taşımaktadır. Bu metin, ifade edilen bu etkilerin ve açık alanların toplu konut yerleşimlerinde sahip oldukları potansiyellerin araştırılması gerekliliği düşüncesi ile ortaya konmuştur. İnsan-çevre ilişkileri bağlamında açık mekân kullanımının fiziksel ve sosyal örüntüler üzerindeki etkilerini irdelemek araştırmanın temel sorunsalını meydana getirmektedir. Çağdaş anlamda toplu barınma kültüründe yer alan kentsel yaşantı potansiyellerinin izleri, Kuzey Avrupa’da gerçekleştirilen alan çalışması üzerinden araştırılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: toplu konut, açık mekânlar, mekân kullanımı, sosyal ilişki düzeyleri
Corresponding Author: Burak Mangut, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2020 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale