YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 2
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
Acoustic Comfort in Lecture Halls: The Dokuz Eylül University Faculty of Architecture [Megaron]
Megaron. 2015; 10(4): 503-521 | DOI: 10.5505/MEGARON.2015.58076  

Acoustic Comfort in Lecture Halls: The Dokuz Eylül University Faculty of Architecture

Özgül Yılmaz Karaman, Nilüfer Berber Üçkaya
Branch Of Structure And Construction, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey

Intelligibility is an extremely important feature of the studios and lecture halls of a faculty of architecture. The foundation of an education is based in these spaces, which are expected to accommodate various styles of study. For these spaces to be efficiently utilized, they must be well designed for acoustic comfort. Current conditions of acoustics in a studio and a lecture hall at the Faculty of Architecture of Dokuz Eylül University were evaluated by both subjective and objective methods in the present study. Subjective methods included a questionnaire, and objective methods included measurement and simulation of acoustics. Suggestions for improvement of acoustic quality were developed according to results.

Keywords: Acoustic, room acoustics; speech intelligibility; faculty of architecture studios and lecture rooms.


Eğitim Mekanlarında Akustik Konfor: Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Örneği

Özgül Yılmaz Karaman, Nilüfer Berber Üçkaya
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Yapı Bilgisi Ana Bilim Dalı, İzmir

Mimarlık fakültesi stüdyo ve derslikleri, anlaşılabilirliğin son derece önemli olduğu konuşmaya yönelik mekanlardır. Mimarlık eğitiminin temellerinin atıldığı, farklı çalışma şekillerine de cevap vermesi beklenen bu mekanlardan yeterli verimin alınabilmesi, akustik konfor koşulları bakımından iyi tasarlanmış mekanlar olmalarını gerektirmektedir. Bu amaçla, bu çalışmada, örnek çalışma alanı olarak belirlenen Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde bir stüdyo ve bir dersliğin mevcut hacim akustiği koşulları öznel ve nesnel yöntemlerle belirlenmiş, yapılan tespitler doğrultusunda nesnel yöntemlerle iyileştirilmesine yönelik çözüm önerileri geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Akustik, hacim akustiği; konuşmanın anlaşılabilirliği; mimarlık fakültesi stüdyo ve derslikleri.


Özgül Yılmaz Karaman, Nilüfer Berber Üçkaya. Acoustic Comfort in Lecture Halls: The Dokuz Eylül University Faculty of Architecture. Megaron. 2015; 10(4): 503-521

Corresponding Author: Özgül Yılmaz Karaman, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale