YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
Architectural Identity in Changing Historical Areas: The Street Facades in Talimhane [Megaron]
Megaron. 2011; 6(3): 193-209

Architectural Identity in Changing Historical Areas: The Street Facades in Talimhane

Selin YILDIZ1, Funda ÖZTÜRK KERESTECİOĞLU1
Department of Architecture, Yıldız Technical University, Faculty of Architecture, Istanbul, Turkey

Tourism is an important way of presenting a city’s cultural assets to the outside world and assisting in transferring such cultural wealth to new generations. However, a negative enviromental effect of tourism is the changing of a street’s historical building facades due to new functions required of it by the industry Talimhane district is selected as a key study to exemplify the adverse effects of building alterations in the historical areas. Talimhane is an area in which Early Republican buildings can be found and it has a special pattern that differs from surrounding areas. Changes over time and the conversion in exchange for the benefits of tourism in Talimhane’s streets are the barriers to maintaning the historical value of the area. The purpose of this study is to analyse data on building facades for the approaches of maintaining the integrity of architectural heritage spaces which are being transformed by tourism.

Keywords: Art deco; facade; Talimhane; historical city; tourism; street.


Turizm Amaçlı Değişen Tarihi Bölge Talimhane’nin Sokak Cephelerinde Mimari Kimliği Oluşturan Verilerin İncelenmesi

Selin YILDIZ1, Funda ÖZTÜRK KERESTECİOĞLU1
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Bina Bilgisi Anabilim Dalı, İstanbul

Turizm tarihi kent mekânlarındaki kültür varlıklarının yeni nesle aktarılması ve dünyaya tanıtılması açısından önemli bir araçtır. Turizmin tarihi kent dokularındaki olumsuz çevresel etkilerinden birisi de; sokağın verilerini oluşturan, tarihi ve korunması gereken bina cephelerinin yeni fonksiyonu doğrultusunda değiştirilmesi veya yokolmasıdır. Bu problem bağlamında tarihi kent dokusundaki olumsuz değişimi örneklemek amacıyla Talimhane çalışma alanı olarak seçilmiştir. İstanbul-Beyoğlu’nda konumlanan Talimhane, fiziksel biçimi ile çevresinden ayırt edilir bir dokuya sahiptir.1 Cumhuriyetin erken dönemlerindeki yapılanması ile önemli yapı mirası barındırmaktadır. Tarih içinde yaşadığı dönüşümler ve 2004 yılında turizm amaçlı değişim yaşayan Talimhane’nin sokak cephelerindeki olumsuz değişim bölgenin tarihsel değerinin geleceğe iletilmesinin önünde bir engel oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı, turizm amaçlı dönüşen ve yapı mirası olan mekânların korunmasına ve devamına izin veren yaklaşımlarda cephe ölçeğinde kararlar alınırken dikkat edilmesi gereken veriler üzerine çalışmaktır.

Anahtar Kelimeler: Art deco; cephe; Talimhane; tarihi kent; turizm; sokak.


Selin YILDIZ, Funda ÖZTÜRK KERESTECİOĞLU. Architectural Identity in Changing Historical Areas: The Street Facades in Talimhane. Megaron. 2011; 6(3): 193-209


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale