YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
RENEWAL and REHABILITATION PROJECTS of HISTORIC TOWN of TAVLUSUN [Megaron]
Megaron. 2016; 11(4): 551-564 | DOI: 10.5505/megaron.2016.55265  

RENEWAL and REHABILITATION PROJECTS of HISTORIC TOWN of TAVLUSUN

Methiye Gül Çöteli
Department Of City And Regional Planning, Bursa Technical University, Bursa, Turkey

The heritage of historic towns is of important economic, social and cultural value. Town conservation plans and projects covering longer periods of time have a coordinative role. However, they currently hold a weak position in the revival and evolution of the historic town of Tavlusun in Kayseri, Turkey. This paper examines the case of Tavlusun as an example of this process and explores the tools and programs for preserving a small town’s urban heritage. The analysis deals essentially with the current conservation projects underway in the historic town of Tavlusun and discusses the alternative urban conservation scenarios of historic heritage. The main findings of the study are that the tools of town development and preservation are not being used in a way that serves the survival of the historic areas and maintains the prestige value of the historic area. In order to secure positive future scenarios for historic towns, the first task is to make an accurate assessment of the heritage and the second is to set strategic goals by making optimal use of the amenities and the cultural identity of the place. The study found that for a sustainable environment it is necessary to relocate certain functions which are in danger of abandonment.

Keywords: Heritage conservation, urban renewal, sustainable urban renewal, neighbourhood, local government


TAVLUSUN TARİHİ KENTİNDE YENİDEN KULLANMA ve REHABİLİTASYON PROJELERİ

Methiye Gül Çöteli
Bursa Teknik Üniversitesi DB. Mimarlık ve Müh. Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Bursa

Tarihi şehirlerin mirası önemli ekonomik, sosyal ve kültürel bir değer taşımaktadır. Koruma planları ve daha uzun dönemleri kapsayan projelerin koordinatif bir role sahiptir. Ancak, şu anda bu plan ve projeler Kayseri'de Tavlusun tarihi yerleşmesinin canlanması ve gelişiminde zayıf bir konumda bulunmaktadır. Bu yazı, sürecin bir örneği olarak Tavlusun vakasını incelemekte ve küçük bir kasabanın kentsel mirasının korunması için kullanılan araçlar ve programlar araştırılmaktadır. Analiz esasen Tavlusun tarihi yerleşmesinde devam eden koruma projelerini ele almakta ve alternatif kentsel koruma senaryolarını tartışmaktadır. Araştırmanın temel bulguları şehir gelişimi ve korunmasının araçları tarihi alanların devamlılığına hizmet eden ve tarihi alanın prestij değerini muhafaza eden bir şekilde kullanılmadığıdır. Tarihi yerleşmelerde pozitif gelecek senaryoları sağlamak amacıyla, ilk iş miras hakkında doğru bir değerlendirme yapmak ve ikincisi yaşamın hoş yönlerinin ve yerin kültürel kimliğinin optimal kullanımını harekete geçiren stratejik hedefleri ayarlamaktır. Çalışma sürdürülebilir bir çevre için terk edilme tehlikesiyle karşı karşıya olan belirli işlevlerin yeniden yerleştirilmesinin gerekli olduğunu ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Miras koruma, kentsel yenileştirme, sürdürülebilir kentsel yenileme, komşuluk birimi, yerel yönetim


Methiye Gül Çöteli. RENEWAL and REHABILITATION PROJECTS of HISTORIC TOWN of TAVLUSUN. Megaron. 2016; 11(4): 551-564

Corresponding Author: Methiye Gül Çöteli, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale