YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
A discussion to support the spatial design process: Heidegger and Sloterdijk [Megaron]
Megaron. 2022; 17(1): 1-11 | DOI: 10.14744/megaron.2022.53533  

A discussion to support the spatial design process: Heidegger and Sloterdijk

Nur TÜRKOĞLU
Department of Architecture, Beykent University Faculty of Engineering Architecture, İstanbul, Turkey

In the framework of this research, the discipline of philosophy has been found valuable for constituting a different form of understanding and forming the basis of the thinking system. For this reason, if the architectural design process generally proceeds through a thought-based concept and philosophy is one of the most important disciplines referred to by architecture, it is thought that the discipline of philosophy can be supportive in producing concepts that can contribute to spatial design. In this context, the concept of space has been discussed, considering the path it has followed in its philosophical past and the spatial transformation it has undergone. Then, a two-pronged discussion on the spatial approaches of the contemporary philosophers Martin Heidegger and Peter Sloterdijk was generated to support the design process by producing ontological-based concepts that can reveal new ideas about the perception of space. As a result of this study, it was seen that the production of the meaning of space has always taken place through the previously expressed thoughts and diversification of the concepts used in the spatial design together with the differentiating ideas can bring a different perspective to design. Fourteen new concepts, which are entity-centric, plurality, coexistence, life-in-between-of-life, womb space, resonance space, bubble space, bipolarity, intimacy, self-disclosure, intertwinement, architectural foam, immune-spheric and human sphere, were produced to support the architectural design process as a result of the discussion.

Keywords: Architectural design, Martin Heidegger; Peter Sloterdijk; philosophy; space


Mekansal Tasarım Sürecini Besleyecek Bir Tartışma Olarak Heidegger ve Sloterdijk

Nur TÜRKOĞLU
Beykent Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul

Çalışma çerçevesinde, mimarinin en temel kavramlarından biri olan mekânın felsefi düşünce sisteminde ne şekilde ele alındığı ve nasıl dönüştüğü anlaşılmaya çalışılmış; mimari tasarım sürecinin genelde bir konsept üzerinden ilerlediği ve felsefenin; düşünme sisteminin temelini oluşturması ve mimarlığın en çok referans verdiği disiplinlerden biri olması yönüyle mekânsal tasarıma katkı sağlayabilecek konseptler üretilmesinde etkili olabileceği düşünülmüştür. Bu bağlamda, mekân kavramı felsefi geçmişinde izlediği yol ve geçirdiği dönüşüm dikkate alınarak günümüz çağdaş filozoflarından Martin Heidegger ve Peter Sloterdijk'in mekânsal görüşleri üzerinden incelenmiş, makalede felsefe altlıklı bir tartışma oluşturularak mekân algısı hakkında yeni fikirler ortaya koyabilecek ve tasarım sürecini destekleyecek ontolojik temelli konseptler üretilmesi amaçlanmıştır. Çalışma sonunda, anlam üretiminin mekân üzerine önceden geliştirilmiş düşünceler üzerinden gerçekleştiği ve farklılaşan söylemlerle birlikte mekânsal tasarımda kullanılan konseptlerin çeşitlenmesinin tasarıma farklı bir bakış getirilebileceği anlaşılmıştır. Yürütülen tartışma sonucunda; varlık-merkezli, çoğulculuk, birlikte-var olma, yaşam-içinde-yaşam, rahim mekanı, rezonans mekanı, baloncuk mekan, iki kutupluluk, yakınlık, kendini-açma, birbirine dolanma, mimari köpük, bağışık-küresel ve insan küresi olmak üzere felsefe altlıklı on dört yeni konsept üretilmiş, bu konseptlerin mimari tasarım sürecine katkı sağlayacağı düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Mekân, Martin Heidegger, Peter Sloterdijk, Mimari Tasarım, Felsefe


Nur TÜRKOĞLU. A discussion to support the spatial design process: Heidegger and Sloterdijk. Megaron. 2022; 17(1): 1-11

Corresponding Author: Nur TÜRKOĞLU, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale