YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
The influence of learning space colours on students within attention, emotional and behavioural [Megaron]
Megaron. 2022; 17(4): 629-643 | DOI: 10.14744/megaron.2022.53386  

The influence of learning space colours on students within attention, emotional and behavioural

Fazıla Duyan1, Fatma Rengin Ünver2
1Department of Architecture, Doğuş University Faculty of Art and Design, İstanbul, Türkiye
2Department of Architecture, Yıldız Technical University Faculty of Architecture, İstanbul, Türkiye

Environmental colours can affect users in terms of performance, aesthetics, emotion, etc., and can play a role in their actions. Previous studies have shown that environmental colours are effective on user perception. This research aims to find out how wall colours can impact students in the learning environment by manipulating their attention, emotion, and behavioural reactions. An experiment was conducted with students aged 8–9 years in a real classroom painted in twelve colours. The students have taken the courses within a classroom having different wall colours (red, yellow, green, blue, purple, orange, green–yellow, blue–green, purple–blue, red–violet, white and grey) for twelve consecutive weeks during the experiment. In this process, various measurements and evaluations were conducted for each different colours regarding attention, emotion, and behaviours. The results show that learners’ attention notably increased in the red–purple and yellow wall colours and decreased in the orange, purple, red, and blue wall colours. The students mostly preferred green–yellow, blue–green, orange, purple, and blue wall colours, and the least preferred ones were grey, yellow, and red–purple colours. The red, orange, green, green–yellow, blue–green, blue, and purple wall colours were perceived as positive by students. From behavioural point of view, they were more active in red, orange, yellow, and blue–green, whereas they were calmer in purple, red–purple blue, and green. In the grey wall colour environment, students were observed as bored and distracted, and there was a slight decrease in their attention in the course.

Keywords: 8–9-years-old children, attention, emotional response, behavioural response; colour effects; learning spaces


Öğrenme mekanlarındaki renklerin, öğrencilerin dikkat, duygu ve davranışlarına etkisi

Fazıla Duyan1, Fatma Rengin Ünver2
1Doğuş Üniversitesi, Sanat Ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Çevresel renkler, mekan kullanıcılarını performans, estetik, duygu vb. açılardan etkileyebilir ve eylemleri üzerinde rol oynayabilir. Literatürde yapılmış bir çok çalışma çevresel renklerin kullanıcılar üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada, sınıf duvar renklerinin, öğrencilerin dikkatleri, duyguları ve davranışları üzerindeki etkilerini gerçek sınıf ortamında araştıran deneysel bir çalışma ve sonuçlarına yer verilmiştir. Araştırmadaki denekler 8-9 yaş grubu ilköğretim okulu öğrencileridir. On iki hafta süren deney süresince öğrenciler, haftada bir değişen (kırmızı, sarı, yeşil, mavi, mor, turuncu, yeşil-sarı, mavi-yeşil, mor-mavi, kırmızı-mor, beyaz ve gri) on iki farklı duvar rengine boyanmış sınıflarında derslerine devam etmişlerdir. Bu süreçte, her farklı duvar rengi için, dikkat, duygusal ve davranışsal etkilere yönelik çeşitli ölçme ve değerlendirmeler yapılmıştır. Sonuçlar, öğrencilerin dikkatlerinin kırmızı-mor ve sarı duvar renginde arttığını, turuncu, mor, kırmızı ve mavi duvar renklerinde ise azaldığını göstermektedir. Öğrenciler duyuşsal açıdan en çok yeşil-sarı, mavi-yeşil, turuncu, mor ve mavi duvar renklerini, en az ise gri, sarı ve kırmızı-mor renkleri tercih etmişlerdir. Kırmızı, turuncu, yeşil, yeşil-sarı, mavi-yeşil, mavi ve mor duvar renkleri öğrenciler tarafından olumlu olarak algılanmıştır. Davranışsal açıdan, turuncu, sarı ve mavi-yeşil duvar rengi ortamında öğrenciler daha hareketli iken, mor, kırmızı-mor, mavi ve yeşil duvar rengi ortamında daha sakin oldukları, gri duvar rengi ortamında ise öğrencilerin biraz uyuşmuş, sıkılmış ve algılarının biraz yavaşlamış olduğu gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Öğrenme mekanları, renk etkileri, dikkat, duyuşsal tepki, davranışsal tepki, 8-9 yaş çocuklar


Fazıla Duyan, Fatma Rengin Ünver. The influence of learning space colours on students within attention, emotional and behavioural. Megaron. 2022; 17(4): 629-643

Corresponding Author: Fazıla Duyan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale