YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Urban design in a historic context: Evaluation of the renovation project of Sahibabad Meydan in Tabriz [Megaron]
Megaron. 2022; 17(3): 424-436 | DOI: 10.14744/megaron.2022.53323  

Urban design in a historic context: Evaluation of the renovation project of Sahibabad Meydan in Tabriz

Meysam Soleimani
Department of Architecture, Bursa Technical University, Faculty of Architecture and Design, Bursa, Türkiye

The present study aims to evaluate the renovation of Sahibabad Meydan which is part of a large-scale urban project designed to reorganise the traditional commercial axis of Tabriz. The project has been stalled for more than a decade as the implemented first phase encountered a serious financial failure. The renovation of historic sites has become an important task in Iranian cities that experienced a dramatic urban change over the past century. The present study highlights the importance of Urban Morphology in designing historic contexts in contemporary Iranian cities. The urban transformation of Tabriz is analysed at the city level to understand the impacts of the modernisation movement. The analytical method of Space Syntax is used to illustrate how the spatial quality of historic Sahibabad Meydan has been changed. It is revealed that the modern streets have become powerful urban elements that affect the performance of Sahibabad Meydan. Two hypotheses are considered for the future of the renovation project. Daraie Street plays a significant role in this sense as it makes a considerable impact on the visibility, accessibility, and centrality of Sahibabad Meydan. The correlation of Visual Integration and Clustering Coefficient measures reveals that the meydan will be a successful public space only if Daraie Street is closed. The present study underlines the significance of urban morphological analyses in the changing historic context. Providing the opportunity for a comparative study, Space Syntax contributes to the prediction of the future performance of an urban project.

Keywords: Historic context, meydan, space syntax; traditional Iranian cities, urban morphology


Tarihi Bağlamda Kentsel Tasarım; Tebriz Sahibabad Meydanın Yenileme Projesinin Değerlendirilmesi

Meysam Soleimani
Bursa Teknik Ünivarsitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Bursa, Türkiye

Bu çalışma, Tebriz'in geleneksel ticaret aksını yeniden düzenlemek için tasarlanan büyük ölçekli bir kentsel projenin parçası olan Sahibabad Meydanı'nın renovasyonunu değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Uygulanan ilk aşama ciddi bir mali başarısızlıkla karşı karşıya kaldığı için proje on yıldan fazla bir süredir durdurulmuştur. Geçtiğimiz yüzyılda dramatik bir kentsel değişim yaşayan İran şehirlerinde tarihi alanların yenilenmesi önemli bir görev haline gelmiştir. Bu çalışma, çağdaş İran şehirlerinde tarihi bağlamların tasarlanmasında Kentsel Morfolojinin önemini vurgulamaktadır. Tebriz'in kentsel dönüşümü, modernleşme hareketinin etkilerini anlamak için şehir ölçeğinde analiz edilmektedir. Mekan Dizimi analiz yöntemi, tarihi Sahibabad Meydan'ın mekansal nitelikleri nasıl değiştiğini göstermek için kullanılmıştır. Modern sokakların Sahibabad Meydan'ın performansını etkileyen güçlü kentsel unsurlar haline geldiği ortaya çıktı. Meydanın gelecekteki renovasyonu için iki senaryo düşünülmüştür. Yenileme projesinin geleceği için iki hipotez düşünülüyor. Daraie Caddesi, Sahibabad Meydan'ın görünürlüğü, erişilebilirliği ve merkeziliği üzerinde önemli bir etki yarattığı için bu anlamda önemli bir rol oynamaktadır. Görsel Entegrasyon (Visual Integration) ve Katsayı Kümelenmesi (Clustering Coefficient) ölçülerin korelasyonu, meydanın ancak Daraie Caddesi kapatılırsa başarılı bir kamusal alan olacağını ortaya koymaktadır. Bu çalışma, değişen tarihsel bağlamda kentsel morfolojik analizlerin önemini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Geleneksel İran Şehirleri, Kentsel Morfoloji, Mekan Dizimi, Meydan, Tarihi Bağlam.


Meysam Soleimani. Urban design in a historic context: Evaluation of the renovation project of Sahibabad Meydan in Tabriz. Megaron. 2022; 17(3): 424-436

Corresponding Author: Meysam Soleimani, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale