YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
Questioning Architectural Envelope - Context Relationship in Contemporary Architecture [Megaron]
Megaron. 2016; 11(1): 35-48 | DOI: 10.5505/megaron.2016.53315  

Questioning Architectural Envelope - Context Relationship in Contemporary Architecture

Hande Düzgün, Çiğdem Polatoğlu
Yıldız Technical University, Faculty of Architecture, Department of Architecture, İstanbul

Every building is defined by an ‘architectural envelope’ which is an interface between interior and exterior. The changing understanding of ‘context’ in contemporary architectural environment has changed the definitional and semantic signification of envelope. With continuous change / transformation of architectural agenda, these approaches were opened to multi-dimensional discussion in terms of symbol, value, language, expression. The analysis of how to read conceptually the architectural envelope and its constituent elements as a new means of definitional expression will reveal the place of the new meaning, definition and scope of architectural envelope in contemporary understanding of architecture.
The purpose of this work is to prove that the architectural envelope is a very important part of the building which, as a basic construction element, defines the building, determines its identity, represents the dynamic change and tension between interior and exterior, and has also semantic, technological and esthetical concerns. It also aims to point out that the interrelated situations such as ‘re-defining and re-explaining the context’, ‘context becomes the concept’ and ‘concept/concepts become context’ may occur in this scope of the new architecture.
In this study, changing meanings of Architectural Envelope - Context, in the current architectural environment relations, are examined by the discourse analysis. In the environment of architecture, with this analysis that has been made on the discourses of architects in media and literature, a new perspective has been presented on the envelope - context relation, by explaining conceptual openings and diversity of codes, and an infrastructure, to promote new information in the new design, has been conceptualized.

Keywords: Architectural Envelope, Context, Discourse Analysis, Concept, Contemporary Architecture


Güncel Mimarlık Ortamında Kabuk-Bağlam İlişkisinin Sorgulanması

Hande Düzgün, Çiğdem Polatoğlu
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul

Her bina iç ve dış arasındaki bir arakesit olan mimari kabuk ile tanımlanır. Güncel mimari ortamında değişen “bağlam” anlayışı, kabuğun anlamsal – tanımsal olarak ifadesini değiştirmiştir. Mimari gündemin sürekli değişimi / dönüşümüyle bu yaklaşımlar; sembol, değer, dil, söylem açılarından çok boyutlu olarak tartışmaya açılmaktadır. Yeni bir anlamsal ifade aracı olarak mimari kabuk ve kabuğu oluşturan elemanların kavramsal olarak nasıl okunduğunun ortaya konması, mimari kabuğun yeni anlamını, tanımını ve kapsamının güncel mimarlık söylemleri içindeki yerini gösterecektir.
Bu çalışmanın amacı; ‘Mimari Kabuk’ un binayı tanımlayan, temel bir yapı elemanı olmanın yanı sıra binanın kimliğini belirleyen, iç ve dış arasında gerçekleşen dinamik değişimi ve gerilimi temsil eden, anlamsal, teknolojik ve estetik kaygısı olan, çok önemli bir parçası olduğunu ortaya koymak ve ‘Bağlam’ı yeniden tanımlamak ve anlamlandırmak, bu yeni mimarlık kapsamında ‘bağlamın kavramsal hale gelmesi’ ve ‘kavramın / kavramların bağlam haline dönüşmesi’ gibi birbiriyle bağlantılı durumların ortaya çıktığına dikkat çekmektir.
Çalışmada, güncel mimarlık ortamında kabuk-bağlam ilişkisinde değişen anlamlar, söylem analizi ile irdelenmiştir. Mimarlık ortamında, güncel tartışmaların odağındaki mimarların medya ve literatürde yer alan söylemleri üzerinden yapılan bu analiz ile, kavramsal açılımlar ve kodlar çeşitliliği ortaya konarak, kabuk – bağlam ilişkisi üzerine yeni bir bakış açısı kazandırılmış, yeni tasarımlarda bilgi üretimine olanak sağlayacak bir altyapı kurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mimari Kabuk, Bağlam, Söylem Analizi, Kavram, Çağdaş Mimarlık


Hande Düzgün, Çiğdem Polatoğlu. Questioning Architectural Envelope - Context Relationship in Contemporary Architecture. Megaron. 2016; 11(1): 35-48

Corresponding Author: Hande Düzgün, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale