YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 18 Issue: 1
Year: 2023

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Computer-Aided Instruction Tools For Architecture: Case Study Of Sinan Mosques [Megaron]
Megaron. 2007; 2(3): 136-144

Computer-Aided Instruction Tools For Architecture: Case Study Of Sinan Mosques

Tuğrul Yazar, Birgül Çolakoğlu
Yıldız Technical University Faculty Of Architecture Computational Design Unit, İstanbul, Turkey

This paper introduces an ongoing research about the Computer Aided Instruction (CAI) tool which is based on the master thesis of Tuğrul Yazar from Yıldız Technical University (YTU) Faculty of Architecture Computational Design Graduate Program (BOM). The thesis is named “Expert Systems for Architectural Education: The Expert System of Sinan Mosques” and completed in 2003 under the supervision of Dr. Birgül Çolakoğlu. YTU Department of Computer Engineering supported this research by assigning the graduation project (student: Ali Murat Akkan) as programming the prototype software. The educational tool developed in this research aims to teach Sinan’s mosque architecture by visualizing hypothetical mosque designs.

Keywords: Computer-aided instruction (CAI), architectural education, expert systems, Sinan.


Mimarlik İçin Bilgisayar Destekli Eğitim Araçlari: Sinan Camileri Örneği

Tuğrul Yazar, Birgül Çolakoğlu
Ytü Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, İstanbul, Türkiye

Bu makale, Tuğrul Yazar’ın Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Ortamında Tasarım (BOM)
Yüksek Lisans Programındaki yüksek lisans tezine dayanan ve devam etmekte olan bir araştırmayı anlatmaktadır. Tezin başlığı “Mimarlık Eğitimi için Uzman Sistemler: Sinan Camileri Uzman Sistemi”dir ve 2003 yılında Dr. Birgül Çolakoğlu’nun yürütücülüğünde tamamlanmıştır. YTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, bu araştırmayı bir öğrencisinin (Ali
Murat Akkan) bitirme ödevi olarak prototip aracın programlanmasını organize ederek desteklemiştir. Bu araştırmada geliştirilen eğitim aracı, Sinan’ın cami mimarisini varsayımsal cami tasarımlarını görselleştirerek öğretmeyi hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler: Bilgisayar destekli eğitim, mimarlık eğitimi, uzman sistemler, Mimar Sinan.


Tuğrul Yazar, Birgül Çolakoğlu. Computer-Aided Instruction Tools For Architecture: Case Study Of Sinan Mosques. Megaron. 2007; 2(3): 136-144

Corresponding Author: Tuğrul Yazar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale