YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
A Comparison Of Mass Tourism And Ecologic Tourism With Regard To Conceptual, Architectural, And Environmental İmpacts [Megaron]
Megaron. 2007; 2(2): 64-79

A Comparison Of Mass Tourism And Ecologic Tourism With Regard To Conceptual, Architectural, And Environmental İmpacts

Pınar Kısa Ovalı
Trakya Üniversitesi Müh. Mim.fak., Mimarlık Bölümü, Bina Bilgisi Anabilim Dalı, Edirne

In those days that we have global-wide environmental problems, it is an obligation to transfer our resources to new generation in good condition. For this reason, the touristic action they realize and the comfort level they expect, types of tourism and types of an organization they are included in should be told to tourists.
Only this way, individuals may lead to tourism types adaptable to their continuity rules.
Therefore, in this study, by defining mass tourism and ecologic tourism concepts; the general features of both tourism types, their architecture based on those features, and their possible environmental impacts are presented comparatively in figures. This study, which enables individuals to evaluate their own touristic action, is expected to increase tourists’ consciousness about environment and tourism.

Keywords: Mass Tourism, Ecologic Tourism, Tourist, Environmental Impact.


Kitle Turizmi Ve Ekolojik Turizmin Kavram, Mimari Ve Çevresel Etkiler Bakimindan Karşilaştirilmasi

Pınar Kısa Ovalı
Trakya Üniversitesi Müh. Mim.fak., Mimarlık Bölümü, Bina Bilgisi Anabilim Dalı, Edirne

Küresel ölçekli çevre sorunları yaşadığımız günümüzde, kaynaklarımızı gelecek nesillere bozulmadan aktarmak bir zorunluluktur. Bu kapsamda turistlere; gerçekleştirecekleri turistik eylemin ve bekledikleri konfor seviyesinin, nasıl bir turizm türüne ve turistik organizasyona dahil olduğu anlatılmalıdır. Ancak bu şekilde kişilerin sürdürülebilirlik ilkeleriyle uyumlu turizm türlerine yönelmeleri sağlanabilir.
Bu amaçla çalışmada; kitle turizmi ile ekolojik turizm kavramları tanımlanarak, her iki turizm türünün genel özellikleri, buna bağlı gelişen mimarileri ve olası çevresel etkileri, tablo sisteminde karşılaştırmalı olarak belirtilmektedir. Kişilere kendi turistik eylemlerini değerlendirme olanağı sunan çalışmanın, turistlerin çevre ve turizm konusundaki bilinçlerini arttıracağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kitle turizmi, Ekolojik turizm, Turist, Çevresel etki.


Pınar Kısa Ovalı. A Comparison Of Mass Tourism And Ecologic Tourism With Regard To Conceptual, Architectural, And Environmental İmpacts. Megaron. 2007; 2(2): 64-79

Corresponding Author: Pınar Kısa Ovalı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale