YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
The Woody Plants and Landscape Values of the Historical Public Garden of in and the Town of Çanakkale [Megaron]
Megaron. 2019; 14(3): 460-470 | DOI: 10.14744/megaron.2019.47715  

The Woody Plants and Landscape Values of the Historical Public Garden of in and the Town of Çanakkale

Tülay Erbeşler Ayaşlıgil
Yıldız Technical University Faculty of Architecture, Department of City and Regional Planning, Istanbul

Urban open and green areas, especially where old mature odunsu reached the age groves and parks, landscape architecture holds an important place in the studies to be made regarding. Important regional and local landscape character at the scale of the structure, reflecting the region’s ecology is compatible with the protection of areas of resistant vegetation is important in terms of sustainability. In the historical process of this kind survived until the present day landscape of the area of the woody vegetation species which occur in the uncovering of the survey area habitat conditions, and will contribute to the science of determining the performance of these species. For this purpose, the most important of The Historical Public Garden the town of Çanakkale open and green woody vegetation from the area of the region and the historical development of the city, the region and the current ecological characteristics of vegetation has been identified. 2016-2017 the year of observation and the identification perennial woody plant species existing in the four seasons, height, diameter, crown widths, development, and health conditions, good growing harmonious to the landscape and vegetation of the region have been revealed. A total of 1,200 plants have been identified as trees and shrubs in the historic gardens. Existing vegetation, deciduous broad-leaved trees, the majority of (576 ). Of them, 57.1% tall trees (329), 25.2% in trees of short stature (145) and 17.7% medium-stature trees (102) comprises. Historic garden within a well developed, tall trees, there are a total of 28 units: Acer negundo, Gleditsia triacanthos, Maclura pomifera, Platanus orientalis, Ulmus minor, Populus x canadensis, Populus x canescens, Populus tremula, Cornus sanguinea, Myrtus communis, Phillyrea latifolia, Cedrus libani, Cupressus sempervirens, Pinus brutia. For the purpose of special historic public garden protection and improvement proposals have been introduced.

Keywords: Çanakkale, public garden; English garden; Historical Public Garden.


Çanakkale Kenti ve Tarihi Halk Bahçesi Odunsu Bitki Örtüsü ve Peyzaj Değerleri

Tülay Erbeşler Ayaşlıgil
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İstanbul

Kentsel açık ve yeşil alanlar, özellikle olgun çağa erişmiş yaşlı odunsuların hakim olduğu korular ve parklar, Peyzaj Mimarlığı ile ilgili olarak yapılacak çalışmalarda önemli bir yer tutar. Bölge ve yöre ölçeğinde peyzaj yapısının önemli karakterlerini yansıtan, bölge ekolojisine uyumlu, dayanıklı vejetasyonları barındıran alanların korunması sürdürülebilirlik açısından önemlidir. Tarihsel süreçte günümüze kadar gelebilmiş bu tür peyzaj alanlarının odunsu vejetasyonunun araştırılması, yörenin yetişme ortamı şartlarında gelişebilecek türlerin ortaya çıkarılması ve bu türlerin performanslarının tespiti bilime katkı sağlayacaktır. Bu amaçla Çanakkale Kenti’nin en önemli açık ve yeşil alanlarından Tarihi Halk Bahçesi’nin odunsu bitki örtüsü, bölgenin ve kentin tarihi gelişimi, yörenin ekolojik özellikleri ve aktüel vejetasyonu saptanmıştır. 2016-2017 yıllarında dört mevsim gözlem ve tespitlerle mevcut çok yıllık odunsu bitki türleri, boy, çap, tepe tacı genişlikleri, gelişme ve sağlık durumları, bölge peyzajına uyumlu ve iyi gelişen bitki örtüsü ortaya konmuştur. Tarihi bahçede ağaç ve çalı olarak toplam 1200 adet bitki tespit edilmiştir. Mevcut bitki örtüsünde yaprağını döken geniş yapraklı ağaçlar çoğunluktadır (576 adet). Bunların %57.1’i boylu ağaçlar (329), %25.2’si kısa boylu ağaçlar (145) ve %17.7’si orta boylu ağaçlardan (102) oluşmaktadır. Tarihi bahçede iyi gelişmiş, toplam 28 adet boylu ağaç bulunmaktadır: Acer negundo, Gleditsia triacanthos, Maclura pomifera, Platanus orientalis, Ulmus minor, Populus x canadensis, Populus x canescens, Populus tremula, Cornus sanguinea, Myrtus communis, Phillyrea latifolia, Cedrus libani, Cupressus sempervirens, Pinus brutia. Tarihi Halk Bahçesi özelinde korunması ve iyileştirilmesi amacıyla öneriler getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çanakkale, halk bahçesi; İngiliz bahçesi; Tarihi Halk Bahçesi.


Tülay Erbeşler Ayaşlıgil. The Woody Plants and Landscape Values of the Historical Public Garden of in and the Town of Çanakkale. Megaron. 2019; 14(3): 460-470

Corresponding Author: Tülay Erbeşler Ayaşlıgil, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale