YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 15 Issue: 2
Year: 2020

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print

A Byzantine Structure from the Thracian Hinterland of Istanbul: Haramidere Cistern [Megaron]
Megaron. Ahead of Print: MEGARON-45712 | DOI: 10.14744/megaron.2020.45712  

A Byzantine Structure from the Thracian Hinterland of Istanbul: Haramidere Cistern

Mustafa Çağhan Keskin1, Kerim Altuğ2
1İstanbul University, Faculty of Architecture, Deparment of Interior Architecture, Istanbul
2İstanbul Metropolitan Municipality, İstanbul

No monograph has previously been published on the ruins of a Byzantine structure, which is 22x10 meters in size, located along today’s E5 Highway in the vicinity of Haramidere on the route of Via Egnatia. In various scientific reports, it was suggested that the building could be the remains of a Byzantine palace named Aretas known from literary sources, while in others it was argued that the building was an Ottoman menzil on the old trade route, in other words a caravanserai.
Its construction techniques consist of alternating courses of brick and stone, buttressed interior walls and angled corners, presence of the thick layer of hydraulic plaster on the interior walls, and vaulted water-supply channels unearthed around the site indicate that this partial subterranean structure was a cistern that once provided water to the related buildings a complex or to a site nearby. Although the vaulting of the building has not survived, evidence suggests that the vaulting of the cistern was supported by single row of five columns. Only one fragment of a marble column remained from the cistern was discovered on site during previous excavations. The architectural features of the structure share similarities with the typical Late Byzantine period buildings in Constantinople.
The aim of this paper is to discuss various hypotheses of the function of the building and to document the architectural features that demonstrate its original function.

Keywords: İstanbul, Thrace, Byzantine Architecture, Cistern, Water-supply channels, hydraulic plaster


İstanbul’un Trakya Hinterlandı’nda Bir Bizans Dönemi Yapısı: Haramidere Sarnıcı

Mustafa Çağhan Keskin1, Kerim Altuğ2
1İstanbul Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Ana Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul

Bu yazıda, İstanbul Haramidere civarında, E5 otoyolu kenarında bulunan bir yapı tanıtılmak istenmektedir. 22x10 metre ölçülerindeki yapı, Via Egnatia güzergahında bulunur ve hakkında daha önce yayınlanmış bir monografi bulunmaz.

Yapı hakkında görüş bildiren çeşitli bilimsel raporlarda, yapının Aretas adlı bir Bizans Sarayı olduğu öne sürülmüş, bu görüşe katılmayan raporlarda ise yapının ana ticaret yolu üzerinde bulunan bir menzil, diğer bir deyişle bir Osmanlı kervansarayı olduğu vurgulanmıştır.
Taş-tuğla almaşık duvar örgülü, üst örtüsü ortadan kalkmış olan yapının duvarlarını içten destekleyen payandaları, pahlı köşeleri, iç yüzeylerinin tamamında kalın bir yalıtıcı sıva tabakasının varlığı ve yakınında ortaya çıkarılan tonozlu su kanalları, kısmen de olsa toprağa gömülü bu yeraltı yapısının kendine ait bir isale hattı bulunan bir zamanlar ilintili bulunduğu yapılar ya da yakın çevresine su sağlayan bir kapalı sarnıç olduğunu ortaya koymaktadır. Örtü sistemi her ne kadar günümüze ulaşmamış olsa da, mevcut deliller beş tekil taşıyıcılı iki sahınlı bir yapıya işaret eder. Alanda gerçekleştirilen kazılar sırasında ise sarnıcın taşıyıcılarına ait olduğu düşünülen yalnızca bir adet mermer sütun parçası tespit edilmiştir. Yapının mimari özellikleri Konstantinopolis'teki tipik Geç Bizans dönemi yapılarıyla benzerlik göstermektedir.
Bu çalışmanın amacı, yapının işlevine ilişkin çeşitli hipotezleri tartışmak ve özgün işlevine işaret eden mimari verileri irdelemeyi amaçlamaktadır

Anahtar Kelimeler: İstanbul, Trakya, Bizans Mimarisi, Sarnıç, su isale hattı, hidrolik sıva
Corresponding Author: Mustafa Çağhan Keskin, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2020 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale