YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 15 Issue: 4
Year: 2020

Current Issue Published Issues Front Matter Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
The Academy of Fine Arts Graduate (1925) Architect: Huseyin Husnu Tumer [Megaron]
Megaron. Ahead of Print: MEGARON-44365

The Academy of Fine Arts Graduate (1925) Architect: Huseyin Husnu Tumer

Ali Değirmenci, Nuran Kara Pilehvarian
Yıldız Technical University, Faculty of Architecture

This study reviews, life and professional activities of Architect Huseyin Husnu Tumer, who graduated from Sanayi-i Nefise Mektebi (Academy of Fine Arts) in 1925. Husnu Tumer can be regarded as an active but not well-known name in this period of architecture, due to his work with effective names such as Mongeri, whom he studied with and Architect Kemalettin whom he worked with. In order to define Tumer's professional activities, correspondences in the Republic Archive, photos in Salt Research Archive and articles published in Mimar/Arkitekt magazine were examined within the scope of the research. After graduation, Tumer, commissioned in a team headed by Mimar Kemalettin, for restoration of Al-Aqsa Mosque in Jerusalem. After returning to Turkey, he continued to work as a consulting architect for a while. Tumer, participated in a few architectural competitions. He won the first prize in several competitions such as Bursa Municipality Market Hall Building competition, Ankara Sanayi and Maadin Bank project competition and Ankara Cocuk Esirgeme Kurumu (Child Protection Agency) Himaye-i Etfal Apartment project competition. During the same period, he worked as a project manager in Bursa Spa Hotel Project which designed by Mongeri and he designed some part of the project by himself. Also in this period, Tumer built several apartments, including Istanbul Ayazpasa Engineer Ibrahim Galip B. Apartment, Istanbul Munip B. House and Istanbul Nisantası Husnu B. Apartment, Istanbul Taksim Talimhane Istiklal Apartment with Torkum Cubukcıyan. As a result of this study, Huseyin Husnu Tumer’s completed projects, employments, awards won competitions, jury participations and written articles were determined and professional activities of an unsufficianly known and effective architect and his contributions to architecture of the Republic of Turkey, were revealed.

Keywords: Huseyin Husnu Tumer, The Academy of Fine Arts, Turkish Republican Architecture, Bursa Thermal Hotel, Engineer Ibrahim Galip B. Apartment


Güzel Sanatlar Akademisi 1925 Mezunu Bir Mimar: Hüseyin Hüsnü Tümer

Ali Değirmenci, Nuran Kara Pilehvarian
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı, İstanbul

Bu çalışmada, 1925 yılında Sanayi-i Nefise Mektebi’nden mezun olan, Mimar Hüseyin Hüsnü Tümer’in hayatı ve mesleki faaliyetleri incelenmiştir. Mimar Hüseyin Hüsnü Tümer gerek eğitim aldığı Giulio Mongeri gerekse birlikte çalıştığı Mimar Kemalettin Bey gibi etkin isimler ile birlikte yaptığı çalışmalar nedeniyle, dönem mimarlığının aktif ancak yeterince tanınmayan bir ismi olarak kabul edilebilir. Tümer’in mesleki faaliyetlerini tespit edebilmek amacıyla, Cumhuriyet Arşivinde bulunan yazışmalar, Salt Araştırma Arşivinde yer alan fotoğraflar ve Mimar/Arkitekt dergisinde yayınlanan makaleler araştırma kapsamında incelenmiştir. Mezuniyetinin ardından, Mimar Kemalettin Bey’in başında yer aldığı bir ekip ile Kudüs’te Mescid-i Aksa’nın onarımı için görevlendirilen Hüsnü Tümer, Türkiye’ye dönüş yaptıktan sonra bir süre, serbest mimar olarak çalışmalarına devam etmiştir. Çok sayıda mimari proje yarışmasına katılan Tümer, Bursa Belediyesi Çarşı Hal Binası Proje Müsabakası, Ankara Sanayi ve Maadin Bankası Proje Müsabakası, Ankara Çocuk Esirgeme Kurumu/Himaye-i Etfal Apartmanı Proje Müsabakası’nda birincilik ödüllerini kazanmıştır. Aynı dönem, Giulio Mongeri tarafından hazırlanan Bursa Kaplıca Oteli’nin uygulama sorumlusu olmuş ve projenin bazı kısımları kendisi tarafından hazırlanmıştır. Aynı süreçte Tümer, İstanbul Ayaz Paşa Mühendis İbrahim Galip B. Apartmanı, İstanbul Münip B. Evi, Mimar Torkum Çubukçıyan ile birlikte İstanbul Nişantaşı Hüsnü B. Apartmanı ve İstanbul Taksim Talimhane İstiklal Apartmanı’nı inşa etmiştir. Araştırma neticesinde, Hüseyin Hüsnü Tümer’in meslek hayatı boyunca tamamladığı projeler, bulunduğu görevler, ödül kazandığı yarışmalar, jüri üyelikleri ve makaleleri tespit edilmiş ve Türkiye Cumhuriyeti mimarlığına katkıda bulunmuş etkin bir mimarın yeterince bilinmediği düşünülen mesleki faaliyetleri ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Hüseyin Hüsnü Tümer, Sanayi-i Nefise Mektebi, Türkiye Cumhuriyeti Mimarlığı, Bursa Kaplıca Oteli, Mühendis İbrahim Galip B. Apartmanı
Corresponding Author: Ali Değirmenci, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2021 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale