YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 2
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
Conservation of Historic Sarıyer District in Istanbul: Improving the Sustainability and Energy Efficiency of a Bosphorus Village [Megaron]
Megaron. 2019; 14(2): 296-307 | DOI: 10.5505/megaron.2018.43255  

Conservation of Historic Sarıyer District in Istanbul: Improving the Sustainability and Energy Efficiency of a Bosphorus Village

İpek Zeynep Kaptanoğlu1, Elif Mıhçıoğlu Bilgi2
1stanbul Kültür University Faculty of Architecture, Graduate Program in History of Architecture and Restoration, İstanbul, Turkey
2Visiting Research Scholar, GSAPP, Columbia University, NY, ABD

Sustainable development has become one of the main global agendas of our time since the 1970s. It is undeniable that people must find a way to live in harmony with their natural and built environments in order to protect the earth in the long term. Recognizing that both heritage and sustainability have crucial importance to society, it is essential to promote sustainability as a critical goal, when certifying the continuity of original characteristics in a historic environment. From this perspective, following a discussion on the theory of these two concepts and the framework of related policies in Turkey, this research analyzes and evaluates the historic Sarıyer, composed of Sarıyer and Yenimahalle quarters, two integrated neighbouring Bosphorus villages on the European side of the strait. With an emphasis on sustainability and energy efficiency, this study concludes with environmental and architectural conservation proposals for the study area.

Keywords: Energy efficiency, historic conservation; Istanbul; Sarıyer; sustainability.


İstanbul’da Tarihi Sarıyer Bölgesinin Korunması: Bir Boğaz Köyünün Sürdürebilirlik ve Enerji Verimliliğinin İyileştirilmesi

İpek Zeynep Kaptanoğlu1, Elif Mıhçıoğlu Bilgi2
1İstanbul Kültür Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Yüksek Lisans Programı, İstanbul
2Ziyaretçi Araştırmacı, GSAPP, Columbia Üniversitesi, NY, ABD.

Sürdürülebilir kalkınma, 1970’lerden bu yana, zamanımızın başlıca küresel gündemlerinden biri haline gelmiştir. Uzun vadede dünyayı korumak adına, insanın, doğal ve yapılı çevresiyle uyumlu bir şekilde yaşamanın yollarını bulması gerektiği inkâr edilemez. Hem miras, hem de sürdürülebilirliğin toplumlar için hayati öneme sahip iki olgu olduğu kabulüyle, tarihi bir çevrede özgün niteliklerin devamlılığını sağlamaya çabalarken, sürdürülebilirliğin de kritik bir başka hedef olarak desteklenmesi gerekmektedir. Böyle bir anlayışla ele alınan bu çalışmada, bu iki kavram, hem kuramsal, hem de Türkiye’deki ilgili politikalar çerçevesinde ele alındıktan sonra, Boğaz’ın Avrupa yakasında yer alan ve günümüzde bütünleşmiş iki komşu Boğaz köyü olan Sarıyer ve Yenimahalle mahallelerinden oluşan tarihi Sarıyer incelenerek değerlendirilmektedir. Sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği vurgulu bu çalışma, çalışma alanı için çevresel ve mimari koruma önerileri ile sonuçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Enerji verimliliği, tarihi koruma; İstanbul; Sarıyer; sürdürülebilirlik.


İpek Zeynep Kaptanoğlu, Elif Mıhçıoğlu Bilgi. Conservation of Historic Sarıyer District in Istanbul: Improving the Sustainability and Energy Efficiency of a Bosphorus Village. Megaron. 2019; 14(2): 296-307

Corresponding Author: İpek Zeynep Kaptanoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale