YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
A Research on Learning Styles - An Introduction to Architectural Design Studio [Megaron]
Megaron. 2021; 16(4): 659-670 | DOI: 10.14744/megaron.2021.42713  

A Research on Learning Styles - An Introduction to Architectural Design Studio

Fatma Kolsal, Ozlem Kandemir
Department of Architecture, Eskişehir Technical University Faculty of Architecture and Design, Eskişehir, Turkey

This research was executed with the purpose to discover if there is a correlation between the learning styles and spatial abilities of novice students of architectural education and their success in a given design exercise. In the research, a group of 17 first-year students of architectural education was assigned with a multiphase design problem. The design process was realised, improved, and finalised within 5 weeks through studio discussions and critics. After the exercises were completed, the students are asked to participate in David Kolb’s learning style inventory and a spatial-visual perception test. The results of the inventory and the test were compared with and correlated to the students’ performance in the design studio for the given problem. According to the results of Kolb’s learning style inventory, among 17 attendants, it is seen that 76.4% of the students are “convergent” 17.6% is “assimilator”, 6% is “accommodator”. Interestingly there is no student with a “divergence” type of learning. Regarding the studio exercise, it is discovered that the grades of the 17 students differ. According to this comparison, it is observed that the students with the learning style of “assimilation” had the highest grades in the design process. In other words, the students with assimilating learning styles are accepted as more promising for this design exercise compared to the other students with other learning styles. It is found critical to further these kinds of studies through which the designedly educative strategies may adopt new methods to promote the production of creative knowledge.

Keywords: Creativity, design education, Kolb’s learning styles, personal knowledge.


Mimari Tasarıma Giriş Stüdyosunda Öğrenme Stilleri Üzerine Bir Araştırma

Fatma Kolsal, Ozlem Kandemir
Eskişehir Teknik Üniversitesi, Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Bina Bilgisi Ana Bilim Dalı, Eskişehir

Bu çalışma, öğrenme stilleri ve mekânsal algı düzeyinin, mimari tasarlamadaki başarı ile aralarında bir ilişki olup olmadığını tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Mimarlık eğitiminde 17 ilk yıl mimarlık öğrencisinin katılımıyla, tasarım stüdyosu egzersizi olarak çok aşamalı ve beş hafta süren bir tasarım problemi tanımlanmıştır. Bu problemde bir meyvenin kesit bilgisinden, iki ve üç boyutlu olmak üzere, yapısal ve mekânsal bilgiler üretilmesi beklenmiştir. En son aşamada ise tüm analitik bilgiler ilişkilendirilerek tek kişilik mekânsal bir barınma kabuğu tasarlanması istenmiştir. Tüm süreç öğrencilerle önceden paylaşılmış olan tasarım ve değerlendirme kriterleri çerçevesinde incelenmiştir. Stüdyodaki tasarım çalışmasının tamamlanmasının ardından, tasarım üreten öğrencilere David Kolb’un öğrenme stilleri envanteri ve mekânsal algı testi yazılı olarak yüz yüze uygulanmıştır. Test sonunda elde edilen veriler, bilgisayar ortamına aktarılmış ve dijitalleştirilmiştir. Bu süreçte, Kolb’un öğrenme stili envanterinin sayısal değerlendirme aşamaları uygulanmıştır. Mekânsal algı testinde ise çoktan seçmeli ve çizerek tarifleme aşamaları karma olarak kullanılmış ve öğrencilerin tamamı bu teste doğru cevaplar verdiğinden, testin sonucu bu araştırmada etki eden bir veri olarak ele alınmamıştır. Kolb testinde ise öğrencilerin, ayrıştıran, değiştiren, yerleştiren ve özümseyen öğrenme tiplerinden hangisinde olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Sonuçlarına göre, 17 katılımcı öğrenciden, %76.4’ünün “değiştiren”, %17.6’sının “özümseyen”, %6’sının ise “yerleştiren” olduğu görülmüştür. “Ayrıştıran” öğrenme stilinde bir öğrenci tespit edilmemiştir. Bu çeşitliliğe göre tasarım sürecinde en yüksek notları “özümseyen” öğrenme stiline sahip öğrencilerin aldığı ortaya çıkmıştır. Özümseyen öğrenme stillerine sahip öğrenciler, farklı öğrenme stillerine sahip diğer öğrencilere kıyasla bu tasarım çalışması için daha olumlu sonuçlar elde etmiştir. Sonuç olarak, tasarım eğitim stratejileri geliştirilirken bu tür araştırmaların önemli katkısı olabileceği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Yaratıcılık, tasarım eğitimi, Kolb’un öğrenme stilleri, kişisel bilgi.


Fatma Kolsal, Ozlem Kandemir. A Research on Learning Styles - An Introduction to Architectural Design Studio. Megaron. 2021; 16(4): 659-670

Corresponding Author: Fatma Kolsal, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale