YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
An Offbeat Spatiality of the New Generation Small Housing Units in Istanbul [Megaron]
Megaron. 2015; 10(3): 294-304 | DOI: 10.5505/MEGARON.2015.42204  

An Offbeat Spatiality of the New Generation Small Housing Units in Istanbul

Nilay Ünsal Gülmez1, Türkan Ulusu Uraz2
1Bahçeşehir University, Faculty Of Architecture And Design, Istanbul, Turkey
2Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus

This paper aims at investigating new residential trends in Istanbul accompanying the demographic change that introduces an increasing diversity of small/alternative (non-traditional/non-family) households to the housing market. Moreover, it triggers a theoretical debate on the concept of “offbeat spatiality”.

The paper has a twofold structure. First, the demographic change and its impacts in Istanbul and the concept of the spatiality of small housing units in relation to small /alternative household types are examined. Subsequently, the marketing strategies of three major entrepreneurs (Real Estate Investors, i.e. Nef, Dumankaya and Varyap) developed to attract small households are interpreted. Then, a limited number of offbeat schemes detected among the mostly standardized small housing production of these entrepreneurs and considered to be more appropriate for peculiar features of small/alternative households have been analyzed. The aim is to unfold the spatial potentials of such offbeat schemes for further housing demands of non-traditional households.

Keywords: Offbeat Spatialities, Small Housing Schemes, Small/alternative households, Marketing Strategies


İstanbul'da Üretilen Yeni Nesil Küçük Konut Birimlerinin Sıradışı Mekansallıkları Üzerine

Nilay Ünsal Gülmez1, Türkan Ulusu Uraz2
1Bahçeşehir Üniversitesi, Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi, Istanbul, Türkiye
2Doğu Akdeniz Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Bu yazı, İstanbul’da, küçük konut üretimindeki yeni gelişmeleri; alternatif/küçük hanehalkları konusundaki demografik değişimler üzerinden ve mekansallık kavramı çevrevesinde geliştirilen kuramsal yaklaşım ışığında ele alır.

Yazının akışı içerisinde iki temel izlek belirlenmiştir. Öncelikle İstanbul’daki demografik değişim, bu değişimin İstanbul konut piyasasına olası etkileri, ve bunlarla ilişkilenerek ‘mekansallık’ kavramları tartışılacaktır. İkinci olarak İstanbul konut piyasasının önemli paydaşlarının (Nef, Dumankaya ve Varyap) alternatif/küçük hanehalklarını cezbetmeye yönelik pazarlama stratejileri yorumlanacak; ardından bunların ürettikleri çoğunlukla standart küçük konut şemaları arasından, ayırt edici nitelikleri olan az sayıdaki sıradışı örnek mekansallık kavramı çerçevesinde geliştirilen kuramsal yaklaşım ışığında analiz edilecektir. Amaç bu sıradışı şemaların, geleneksel çekirdek aile prototipi dışındaki hanehalklarının barınma pratikleri açısından taşıdıkları/önerdikleri potansiyelleri tartışmaya açmaktır.

Anahtar Kelimeler: Sıradışı Mekansallıklar, Küçük Konut Şemaları, Küçük/alternatif hanehalkları, Pazarlama Stratejileri


Nilay Ünsal Gülmez, Türkan Ulusu Uraz. An Offbeat Spatiality of the New Generation Small Housing Units in Istanbul. Megaron. 2015; 10(3): 294-304

Corresponding Author: Nilay Ünsal Gülmez, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale