YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
Global Flows, Istanbul and the Global Architecture in Istanbul [Megaron]
Megaron. 2009; 4(2): 101-109

Global Flows, Istanbul and the Global Architecture in Istanbul

Tülin GÖRGÜLÜ1, Senem KAYMAZ KOCA1
Dept. Of Architecture, Yıldız Technical University, Faculty of Architecture, Istanbul, Turkey

Istanbul is a city clearly exposing the transformative effects of the flows of people, commodities, money and information. Throughout this process, the urban and architectural context of Istanbul has been changed and reproduced. Especially starting from 2000, since the flow of information and capital has accelerated globally and Istanbul is situated on the main route of that flow, significant changes have emerged in the physical, social and economic patterns of Istanbul. In this context, there have been primarily two means of change in the physical pattern of Istanbul. On the one hand, new functional areas that absorb the demand of global capital have emerged, while on the other, a new architectural language has appeared in terms of material and form. This paper aims to understand the general spatial characteristics of global cities under the said continuous flows. It focuses on the recently changed urban pattern and architectural language of Istanbul by providing the viewpoints of innovative architectural offices that closely follow the improvements in the world regarding global architectural language and computer-generated digital forms.

Keywords: Information; Istanbul; capital; global flows; global architecture.


Küresel Akışlar, İstanbul ve İstanbul’da Küresel Mimarlık

Tülin GÖRGÜLÜ1, Senem KAYMAZ KOCA1
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul.

İstanbul, dünya üzerindeki insan, mal, para ve enformasyon akışlarının dönüştürücü etkilerine maruz kalan kentlerden biridir. İstanbul’un kentsel ve mimari bağlamı, bu akışın yarattığı dönüşüm sürecinden etkilenmekte ve tartışmaya açık yeni mekânsal bağlamlar ortaya koymaktadır. Özellikle 2000 yılından başlayarak, küresel anlamda enformasyon ve sermaye akışlarının ivmesinin hızlanması ve İstanbul’un önemli bir akış destinasyonu olması kentin fiziksel, sosyal ve ekonomik dokusunda önemli değişikliklere yol açmıştır. Bu bağlamda İstanbul’un fiziksel dokusu, başlıca iki yönlü değişim göstermektedir. Bir taraftan küresel sermayenin taleplerini karşılayacak türden yeni işlev alanlarının ortaya çıktığı görülürken, diğer taraftan malzeme ve form anlamında yeni bir mimari dilin ortaya çıktığı görülmektedir. Bu çalışmanın ana amacı, ‘akış’ olgusu üzerinden küresel kentlerin mekânsal özelliklerini anlamak ve İstanbul’un son yıllarda değişen kentsel dokusunu ve mimarlık dilini tartışmaktır. Bu amaçla, bu makalede dünyadaki gelişmelerle ilişki içinde olan ve mimarlık alanında yenilikçi özelliklere sahip mimarlık ofislerinin küresel mimarlık diline ve bilgisayar aracılığı ile üretilen dijital formlara bakışlarının bir değerlendirmesi yapılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Enformasyon; İstanbul; küresel akışlar; küresel mimarlık; sermaye.


Tülin GÖRGÜLÜ, Senem KAYMAZ KOCA. Global Flows, Istanbul and the Global Architecture in Istanbul. Megaron. 2009; 4(2): 101-109


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale