YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 2
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
Theoretical And Methodological Discussion Of The Space Syntax Analysis As A Tool For Reading The City [Megaron]
Megaron. 2006; 1(4): 218-233

Theoretical And Methodological Discussion Of The Space Syntax Analysis As A Tool For Reading The City

Ela Çil
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Bom Bilim Dalı

This paper is focused on the theoretical and methodological discussion of the space syntax analysis. Space syntax is a method developed to derive the social logic of space with the theory that society has a spaital logic. The analysis is especially useful in reading the urban open spaces for their potentials of bringing people together randomly. While situating the research paradigm within the other urban analysis methods, the aim of the paper is to objectively critisize the potentials and the pitfalls of the methodological approach and the technique.

Keywords: Space Series Analysis


Bir Kent Okuma Araci Olarak Mekân Dizim Analizinin Kuramsal Ve Yöntemsel Tartişmasi

Ela Çil
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Bom Bilim Dalı

Bu makalede, nesnel bir kent okuma yöntemi olan mekan dizim analizinin kuramsal ve yöntemsel tartışması yapılmaktadır. Mekan örgütlenmesiyle sosyal yapı arasında doğrudan ilişki olduğu savıyla oluşturulmuş olan mekan dizim analizi, özellikle kentsel açık alanlarda hareket ve görüş alanlarını çakıştırarak insanların bir araya gelme potansiyelini araştırmaktadır. Analizin eksik bıraktığı ya da göz ardı ettiği bazı konular ve bunları geliştirmek için yapılan son dönem çalışmalar örneklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mekan Dizin Analizi


Ela Çil. Theoretical And Methodological Discussion Of The Space Syntax Analysis As A Tool For Reading The City. Megaron. 2006; 1(4): 218-233

Corresponding Author: Ela Çil, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale