YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
Examination Of Site Selection And Analyse Subject In Sustainable Elementary School Building Design [Megaron]
Megaron. 2008; 3(2): 137-154

Examination Of Site Selection And Analyse Subject In Sustainable Elementary School Building Design

Kutlu Sevinç Kayıhan1, Seda Tönük2
1Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Fak., Mimarlık Böl., Gebze, Kocaeli, Türkiye.
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fak., Mimarlık Böl., Çevre Düzenleme B. D., Beşiktaş, İstanbul, Türkiye

Site selection and analysis are initial steps of sustainable elementary school building design. Selections made at this stage will affect the life cycle and the success of the sustainability as a chain reaction. Site selection and open area planning will support or decrease the buildings total sustainability performance. By selecting the proper site a lot of potential environmental threath factors will be eliminated. With this in mind site selection should be made examined in several different aspects.
In the entry section of this work site selection and analysis of sustainable elementary school building design will be studied. Beginning of environmental problems and evolving of ecological common sense resulting in sustainable development and reflections of that to the architecture will be touched. Consepts related to the subject are spesified and discussed in the second section. In the third section fundamental principles of sustainable elementary buildings are defined. Sustainable site selection and analysis are discussed in certain headings in the fourth section. Concluion section containes criteria that directs site selection and analysis.

Keywords: Sustainability, ecology, sustainable architecture, sustainable elementary school buildings, sustainable site selection.


Sürdürülebilir Temel Eğitim Binasi Tasarimi Bağlaminda Arsa Seçimi Ve Analizi Konusunun İrdelenmesi

Kutlu Sevinç Kayıhan1, Seda Tönük2
1Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Fak., Mimarlık Böl., Gebze, Kocaeli, Türkiye.
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fak., Mimarlık Böl., Çevre Düzenleme B. D., Beşiktaş, İstanbul, Türkiye

Sürdürülebilir temel eğitim binası tasarımında arsa seçimi ve analizi konusu, tasarımın ilk adımını oluşturmaktadır. Bu aşamada yapılacak seçimler, binanın daha sonra geçireceği yaşam döngüsü aşamalarının sürdürülebilirlik başarısını zincirleme olarak etkilemektedir. Yapılan arsa seçimi ve açık alan planlaması, binanın toplam sürdürülebilirlik performansını desteklemekte ya da düşürmektedir. Uygun arsanın seçilmesi ile birlikte, çevresel açıdan tehdit oluşturabilecek bir dizi faktör elimine edilebilmektedir. Bu bağlamda, arsa seçimi aşamasında mevcut şartlar çok yönlü olarak değerlendirilmelidir.
Sürdürülebilir arsa seçimi ve analizi konusunun temel eğitim binaları örneğinde irdelenmesinin amaçlandığı bu çalışmanın giriş bölümünde çevre sorunlarının ortaya çıkışı ve sonrasında ulaşılan “ekolojik bilinçlenme” ile birlikte gündeme gelen sürdürülebilir gelişme ve bunun mimariye yansımalarına değinilmektedir. İkinci bölümde konu ile ilişkili kavramlar tanımlanmakta ve tartışılmaktadır. Üçüncü bölümde, sürdürülebilir temel eğitim binalarının temel ilkeleri ekonomik, ekolojik ve sosyal sürdürülebilirlik kapsamında sınıflandırılarak tanımlanmaktadır. Dördüncü bölümde sürdürülebilir arsa seçimi ve analizine ilişkin temel kriterler ile ulaşım ve aydınlatma konuları irdelenmektedir. Sonuç bölümünde arsa seçimi ve analizine ilişkin kriterler sıralanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, ekoloji, sürdürülebilir mimarlık, sürdürülebilir temel eğitim binaları, sürdürülebilir arsa seçimi.


Kutlu Sevinç Kayıhan, Seda Tönük. Examination Of Site Selection And Analyse Subject In Sustainable Elementary School Building Design. Megaron. 2008; 3(2): 137-154

Corresponding Author: Kutlu Sevinç Kayıhan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale