YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 18 Issue: 3
Year: 2023

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Vernacular Domestic Architecture Through Samples at Ayvacık Kıran Section [Megaron]
Megaron. 2017; 12(3): 395-408 | DOI: 10.5505/megaron.2017.38258  

Vernacular Domestic Architecture Through Samples at Ayvacık Kıran Section

Evren Kocabıçak, Nuran Kara Pilehvarian
Department of Architecture, Yıldız Technical University History of Architecture, İstanbul, Turkey

In studies on traditional or vernacular houses, the tradition of generalization has been replaced by subjective studies where each example is analyzed in its own context during the last quarter of the century. Within this framework, the purpose of the present article is to analyze the vernacular architecture in Ayvacık Kıran Section villages through samples and to investigate the origins of the current house typology. For this purpose, first, the parameters that may affect the architectural pattern in the region were analyzed; then, two houses representative of the architectural culture in the region were selected among 50 samples studied between 2014 and 2016, and architectural characteristics of these houses were determined. In conclusion, origins of this house type were determined.

Keywords: Ayvacık, vernacular house, Kıran section, megaron, stone masonry structure.


Örneklem Aracılığıyla Ayvacık Kıran Kolu Köyleri Geleneksel Konut Mimarisine Bakış

Evren Kocabıçak, Nuran Kara Pilehvarian
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Mimarlık Tarihi Ana Bilim Dalı,i̇stanbul

Geleneksel ve yerel konut üzerine yapılan araştırmalarda, genelleme yapmak üzerine kurulan gelenek son çeyrek yüzyılda yerini her örneğin kendi bağlamında ve öznelliğinde incelendiği araştırmalara bırakmaktadır. Bu çerçevede makalenin amacı örneklem aracılığıyla Ayvacık Kıran kolu köyleri geleneksel konut mimarisi analizini yapmak ve mevcut ev tipinin kökenlerini araştırmaktır. Bu amaçla, öncelikle bölgedeki mimari yapılaşmaya etki edebilecek etkenler analiz edilmiş, devamında 2014–2016 yılları arasında incelenmiş elli örnekten bölgedeki mimari kültürün temsilcisi olabilecek iki adet konut seçilmiş ve bu konutların mimari özellikleri tespit edilmiştir. Sonuç olarak bu konut tipinin kökenleri saptanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ayvacık, geleneksel konut, Kıran kolu, megaron, taş kagir yapı.


Evren Kocabıçak, Nuran Kara Pilehvarian. Vernacular Domestic Architecture Through Samples at Ayvacık Kıran Section. Megaron. 2017; 12(3): 395-408

Corresponding Author: Evren Kocabıçak, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale