YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
Spatial effects of Istanbul centered industrial spreading in sub-cities: the example of Tekirdag [Megaron]
Megaron. 2016; 11(1): 137-149 | DOI: 10.5505/megaron.2016.38247  

Spatial effects of Istanbul centered industrial spreading in sub-cities: the example of Tekirdag

Özdemir Sönmez
Yildiz Technical University

The industrial sector has been a determining factor in shaping big cities as a basic economic activity in Turkey, principally in Istanbul, since the 1950’s. In addition, the build-ups in metropolitan cities and the fact that some economic actions subsequently exceeded their economic turning points due to excessive build-ups have created the need to gravitate toward new areas, and caused them to act in line with the positional advantages offered by these areas. To this end, many industries that originated in the Metropolis of Istanbul have expanded in the east, west, and south directions, expanding to many areas within the Marmara Region bringing about significant changes in these areas. Tekirdağ and subsidiary settlements which are the western neighbors of the metropolis have been fairly effected by these changes. The changes which continued at an accelerating pace between the years of 1980 and 2010 have reconstructed the administrative structure while expediting spatial changes in new administrative buildings. In this 30 year period 17 new township municipalities were established and an area of approximately 60,000 ha was opened for development. Accordingly, this article examines the local administrations which were created since 1980 in the settlements within the province of Tekirdağ which experienced a process of rapid economic change and growth under the area of influence of the metropolis of Istanbul, as well as the ways these local administrations have affected local plans, and mathematically tests how the plans that have been made were influenced in settlements within the areas of industrial influence.

Keywords: Tekirdag, planning, industry, spreading, leaping, spatial changing, local government, central government


İstanbul merkezli sanayi yayılımının alt kentlerde mekansal etkileri: Tekirdağ örneği

Özdemir Sönmez
Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul

Sanayi sektörü, 1950’li yıllardan buyana başta İstanbul olmak üzere Türkiye’de de temel ekonomik faaliyet olarak, büyük kentlerin biçimlenmesinde belirleyici etkenlerden biri olmuştur. Bunun yanı sıra metropol kentlerde oluşan yığılmalar ve ardından bazı ekonomik eylemlerin aşırı birikmelerden dolayı ekonomik dönüm noktalarını aşmaları, yeni alanlara yönelme gereksinimi yaratmış ve bu alanların sunduğu konumsal avantajlar doğrultusunda hareket etmelerine yol açmıştır. Bu doğrultuda İstanbul Metropolü kaynaklı birçok sanayi doğu, batı ve güney yönünde genişleyerek Marmara Bölgesi içinde birçok alana yayılmış ve bu alanlarda önemli değişimleri de beraberinde getirmiştir. Metrepolün batı komşusu konumunda bulunan Tekirdağ ve bağlı yerleşmelerde bu değişimlerden oldukça etkilenmiştir. 1980-2010 yılları arasında hızlanarak devam eden değişimler bir yandan idari yapılanmayı yeniden oluştururken, oluşan yeni idari yapılarda mekansal değişimleri hızlandırmıştır. 30 yıllık bu süreçte 17 adet yeni belde belediyesi kurulmuş ve toplam olarak yaklaşık 60.000 ha alan yapılaşmaya açılmıştır. Bu doğrultuda, bu makalede, İstanbul metropolünün etki alanında hızlı bir ekonomik değişim ve büyüme süreci yaşayan Tekirdağ ili içinde bulunan yerleşmelerde, 1980 yılından buyana oluşan yerel yönetimler ve bunların yerel planları yönlendirme biçimleri incelenmekte ve yapılan planların sanayi etki alanları içinde olan yerleşmelerde nasıl etkilendiği matematiksel olarak test edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tekirdağ, planlama, sanayi, yayılma, sıçrama, mekansal değişim, yerel yönetim, merkezi yönetim


Özdemir Sönmez. Spatial effects of Istanbul centered industrial spreading in sub-cities: the example of Tekirdag. Megaron. 2016; 11(1): 137-149

Corresponding Author: Özdemir Sönmez, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale