YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 2
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
Copying Urban Identity and Pasting it on Residential Architecture: ‘Themes’ For Gated Settlements in İstanbul [Megaron]
Megaron. 2015; 10(4): 470-478 | DOI: 10.5505/MEGARON.2015.37450  

Copying Urban Identity and Pasting it on Residential Architecture: ‘Themes’ For Gated Settlements in İstanbul

S. Banu Garip1, Ervin Garip2
1Istanbul Technical University Faculty Of Architecture, Department Of Interior Architecture, Istanbul, Turkey
2Istanbul Kultur University Faculty Of Art And Design, Department Of Interior Architecture And Environmental Design

The aim of the present study was to discuss an emerging trend in İstanbul housing –a trend of essentially copying urban identity and pasting it on housing– in an effort to test the reaction of potential users to these environments. The present study includes research regarding a possible divergence in opinion of these environments among laypeople and experts in the field of architecture. Sample sites selected were themed “San Marco Square, Venice” and “Bosphorus, İstanbul.” It was hypothesized that a difference in opinion would be present among groups regarding the description of and preferences for visual attributes of the sample sites. Twenty architects and 20 non-architects were asked to describe the selected buildings. A “Visual Evaluation Test” featuring images of the buildings was included in the questionnaire. Significant differences in opinion were present among the groups of respondents. Architects generally held a negative view of the sites, focusing primarily on design and context. Non-architects evaluated the visual attributes positively, focusing primarily on “function-units” and quality. They were uninterested in Venice or the Bosphorus as housing concepts, but were largely impressed by the newness of the sites, their social and recreational facilities, and their planned organization, features consumers are deprived of within the city center.

Keywords: Gated housing, globalization; identity; imitation; residential architecture; visual consumption.


Kentsel Kimliği Kopyalamak ve Konut Mimarisine Yapıştırmak: İstanbul’da Kapalı Konut Yerleşimleri İçin “Tema”lar

S. Banu Garip1, Ervin Garip2
1İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, İstanbul, Türkiye

Çalışma, İstanbul’da konut çevrelerinde son birkaç yıl içinde gözlemlenen ve farklı kentsel kimlikleri kopyalayarak birebir uygulayan yeni bir eğilimin tartışılmasını ve söz konusu konut yerleşimlerine potansiyel kullanıcıların verdikleri tepkileri anlamayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede bir araştırma yapılmış ve “Venedik San Marco Meydanı” ve “İstanbul Boğazı”nı kopyalayarak bu mekanlarda yaşamayı vaadeden iki farklı konut yerleşimi seçilmişitir. Seçilen konut yerleşimleri ile ilgili “mimar” ve “mimar olmayan” potansiyel kullanıcıların değerlendirmeleri ve tercihlerini analiz eden bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışma, iki farklı grubun yerleşimlerin görsel özelliklerini tanım ve tercihlerinde farklılıklar olacağı hipotezini de test etmektedir. Yirmi mimar ve 20 mimar olmayan katılımcıya, konut yerleşimlerini değerlendirmeleri için bir “görsel değerlendirme testi” uygulanmıştır. Anket uygulaması ile gerçekleştirilen değerlendirme testinde seçilen konut yerleşimlerinin imajları kullanılmıştır. Sonuçlar, iki grup arasında önemli farklılıklar olduğunu göstermektedr. Mimarlar, konut yerleşimlerinin değerlendirilmesinde genel olarak negatif bir eğilimdeydi ve çoğunlukla “tasarım ve bağlam” üzerine odaklanmıştır. Mimar olmayanlar ise konut yerleşimlerinin özelliklerini genel olarak olumlu olarak değerlendirmiş ve “fonksiyon-birimler” ve “kalite” konuları ile ilgilenmişlerdir. Mimar olmayanların, kentsel kimliklerin kopyalanmasının en önemli amacı olarak görünen “Venedik’te yaşamak” veya “Boğaz’da yaşamak” konseptleri ile ilgilenmedikleri, onları daha çok yerleşimlerin “yeni, planlanmış ve düzenli” olmalarının, sosyal ve rekreasyonel alanları gibi kent merkezinde yoksun kaldıkları özelliklerin cezbettiği anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kapalı konut yerleşimleri, küreselleşme, kimlik; taklit; konut mimarisi; görsel tüketim.


S. Banu Garip, Ervin Garip. Copying Urban Identity and Pasting it on Residential Architecture: ‘Themes’ For Gated Settlements in İstanbul. Megaron. 2015; 10(4): 470-478

Corresponding Author: S. Banu Garip, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale