YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 2
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
Preservation and Projecting Approach for Bursa Yeşil Kulliyyah Madrasa to be used with Museum Function [Megaron]
Megaron. 2019; 14(2): 213-229 | DOI: 10.14744/megaron.2019.37048  

Preservation and Projecting Approach for Bursa Yeşil Kulliyyah Madrasa to be used with Museum Function

Ayşe Esin Kuleli1, Demet Binan2
1Department of Architecture, Antalya Bilim University Faculty of Fine Arts and Architecture, Antalya, Turkey
2Department of Architecture, Mimar Sinan Fine Arts University Faculty of Architecture, İstanbul, Turkey

When the process of transferring the architectural heritage to the future in the context of sustainability is examined, the functioning of cultural assets without harming the values of originality, integrity and authenticity can be described as adaptation of past creativity to contemporary life. Adaptation of cultural heritage to new usage is also important in order to enable the community to experience its architectural heritage with all its values and to develop the awareness and belonging of the heritage. In this context, the preservation approach followed during the preparation of the architectural conservation project developed in accordance with the museum concept of the Bursa Yesil Kulliyyah Madrasa, which is proposed to continue its use with the function of the Museum of Turkish Islamic Arts, and the phases of documentation, research, evaluation and projecting in this direction are presented in this paper.

Keywords: Documentation, conservation; madrasa; restitution; new usage.


Bursa Yeşil Külliyesi Medresesi’nin Müze İşleviyle Kullanımına Yönelik Koruma ve Projelendirme Yaklaşımı

Ayşe Esin Kuleli1, Demet Binan2
1Antalya Bilim Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Antalya
2Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul

Sürdürülebilirlik bağlamında mimari mirasın korunup geleceğe aktarılması süreci incelendiğinde, kültür varlığının özgünlük, bütünlük ve anlam değerlerine zarar verilmeden işlevlendirilmesi, geçmişten gelen yaratıcılığın, çağdaş yaşama uyarlanması olarak da nitelendirilebilir. Yeni işleve uyarlama, aynı zamanda toplumun mimari mirası tüm değerleriyle deneyimlemesi ve mirasa bağlı farkındalık ve aidiyet geliştirmesine olanak sağlaması açısından önemlidir. Bu bağlamda, çalışmada Türk İslam Eserleri Müzesi işleviyle kullanımının sürdürülmesi önerilen Bursa Yeşil Külliyesi Medresesi’nin müze konseptine uygun yaklaşımda geliştirilmiş mimari koruma projesinin hazırlanması sürecinde izlenen koruma yaklaşımı ve bu doğrultuda belgeleme, araştırma, değerlendirme ve projelendirme aşamaları sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Belgeleme, koruma; medrese; restitüsyon; yeni işlev.


Ayşe Esin Kuleli, Demet Binan. Preservation and Projecting Approach for Bursa Yeşil Kulliyyah Madrasa to be used with Museum Function. Megaron. 2019; 14(2): 213-229

Corresponding Author: Ayşe Esin Kuleli, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale