YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 18 Issue: 2
Year: 2023

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Efficient Design of Nursing Unit Floors [Megaron]
Megaron. 2009; 4(1): 52-60

Efficient Design of Nursing Unit Floors

Z. Tuğçe KAZANASMAZ1, Arda DÜZGÜNEŞ2
1Department of Architecture, Izmir Institute of Technology, Izmir, Turkey
2Department of Architecture, METU, Ankara, Turkey

Hospital designs aim to obtain the lowest possible construction, maintenance and operational costs together with patient satisfaction, comfort and privacy. To satisfy these needs, the efficient design of nursing unit areas becomes considerably important. This study was thus conducted to analyze planimetric design efficiency of nursing unit floors by defining certain floor areas and floor area ratios. To test existing nursing unit floors, quantitative assessments were noted in regard to their planimetric efficiency: the utility value of the built floor area, both in terms of its allocation to patient space (served), support (serving) and circulation space and the relative proportions of these. Results were presented in a comparative table. Of the 15 hospital floor plans analyzed, five satisfied minimum space requirements for patient areas, while another five were in the optimum range for circulation areas. Two were defined as the least efficient, having the lowest patient-to-circulation area ratio.

Keywords: Nursing unit floors; hospital; design; efficiency.


Hasta Bakım ve Tedavi Ünitelerinin Verimli Tasarlanması

Z. Tuğçe KAZANASMAZ1, Arda DÜZGÜNEŞ2
1İzmir ileri teknoloji Enstitüsü Mimarlık Bölümü, İzmir
2Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Ankara

Hastane tasarımları, yapısal, bakım-onarım ve işletimsel maliyeti mümkün olan en az seviyede tutmayı hedeflemektedir. Bunu sağlamak için hasta bakım ve tedavi ünitelerinin verimli tasarlanması oldukça önemlidir. Bu çalışma, belirli kat alanları ve alan oranları tanımlanarak hasta bakım ve tedavi ünitelerinin planimetrik tasarım verimliliğini incelemek için yürütülmüştür. Mevcut hasta bakım katları incelenirken, tasarım verimliliğine bağlı olarak servis alan hasta alanları, servis veren destek alanları, dolaşım alanları ve bunların birbirleriyle bağlantılı oranlarını içeren sayısal değerlendirmeler yapılmış, sonuçlar karşılaştırmalı tablo halinde sunulmuştur. Kat planları incelenen 15 hastaneden beşi hasta kullanım alanları için gerekli minimum alan ihtiyacını karşılamakta, diğer beş hastane de mümkün olan en uygun büyüklükte dolaşım alanlarına sahiptir. Ancak, iki hastane en düşük hasta-dolaşım alanı oranına sahip olduğu için en az verimli olarak tanımlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bakım üniteleri; hastane; tasarım; verimlilik.


Z. Tuğçe KAZANASMAZ, Arda DÜZGÜNEŞ. Efficient Design of Nursing Unit Floors. Megaron. 2009; 4(1): 52-60


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale