YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
“Bağdat Street” in the Grip of Urban Transformation [Megaron]
Megaron. 2019; 14(Özel Sayı): 155-166 | DOI: 10.14744/megaron.2019.35467  

“Bağdat Street” in the Grip of Urban Transformation

Naime Hülya Berkmen, Sırma Turgut
Department of Urban And Regional Planning, Yıldız Tecnical University Faculty of Architecture, İstanbul, Turkey

In this study, urban transformation and the process of spatial change that have been taking place in different settlement places in Bagdat Avenue, which is a research subregion with diverse dynamics in terms of urban transformation practices that occur throughout country since 2012, is discussed. The aim of the study is to elaborate this transformation process and its results, which takes place in one of the oldest prestige settlements of Istanbul, Bagdat Avenue, and in its surroundings, based on the approaches and expectations of settlement users, sector representatives, local and central authority actors, and especially the property owners; and to detect and evaluate the impact of the transformation applications on the general structure of the region. Similar to the other parts of the country, Kadikoy has also entered the urban transformation process, which is utilized as the most popular tool for the spatial reproduction. Urban transformation process, which especially gained momentum with Law no. 6306 on the Transformation of Areas at Risk of Natural Disaster that entered into force in 31.05.2012 (R.G. 28309), has become an important triggering factor for the settlement areas near Bagdat Avenue. The findings of the study are evaluated specifically in two examplary subregions. Consisting of a wideness of 15.000 m2, one of these subregions is the settlement area in Erenkoy District, in the North of Bagdat Avenue, in between the Avenue and Railway Road; whereas the other one is situated in the South of the Avenue, in Fenerbahce District, in between Bagdat Avenue and Kadikoy-Bostancı coastal road (Kalamis Street). The aforementioned subregions are elaborated and evaluated in frames of the urban transformation process, and in terms of spatial re-organization. This change and transformation that occur specifically in these settlements are discussed in the context of physical space, economical structure and their user profiles.

Keywords: Urban Transformation, Kadıköy, Bagdat Street


Kentsel Dönüşüm Kıskacında “Bağdat Caddesi”

Naime Hülya Berkmen, Sırma Turgut
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İstanbul

Bu çalışmada, ülkemiz genelinde 2012 yılından itibaren yaşanan kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında farklı dinamiklere sahip bir araştırma alt bölgesi olarak Bağdat Caddesi’ nde yer alan konut alanlarında yaşanan kentsel dönüşüm ve mekânın değişimi süreci ele alınmaktadır. Çalışmanın hedefi ise, İstanbul’un en eski prestij konut alanlarından biri olarak Bağdat Caddesi ve yakın çevresinde gerçekleşmekte olan bu dönüşüm sürecini ve sonuçlarını; ilgili sektör temsilcileri, merkezi ve yerel yönetimin aktörleri, ve özellikle mal sahipleri konut kullanıcılarının beklenti ve yaklaşımları irdelenerek, uygulamaların bölgenin genel yapısına etkilerini saptamak ve değerlendirmektir. Ülkemiz genelinde olduğu gibi Kadıköy de, mekânın yeniden üretimi için en popüler araç olarak kullanılan kentsel dönüşüm sürecine girmiştir. Özellikle 1999 Marmara depremi sonrasında gündeme gelen ve 31.05.2012 tarihinde (R.G. 28309) yürürlüğe giren 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile ivme kazanmış olan kentsel dönüşüm süreci Bağdat Caddesi çevresinde yer alan konut alanları için de önemli bir tetikleyici faktör olmuştur. Çalışmanın bulguları, belirlenmiş olan iki örnek alt bölge özelinde değerlendirilmektedir. Bu alt bölgelerden biri, Erenköy Mahallesi sınırları içinde, Bağdat Caddesi’nin kuzeyinde Cadde ile Demiryolu Yolu arasında kalırken, diğeri ise caddenin güneyinde Fenerbahçe Mahallesi sınırları içerisinde, Bağdat Caddesi ile Kadıköy–Bostancı sahil yolu (Kalamış Caddesi) arasında kalan ve yaklaşık olarak 15.000 m² lik büyüklüklere sahip iki konut bölgesidir. Söz konusu alt bölgeler, kentsel dönüşüm süreci bağlamında mekânın yeniden organizasyonu çerçevesinde irdelenmiş ve değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kentsel dönüşüm, Kadıköy, Bağdat Caddesi


Naime Hülya Berkmen, Sırma Turgut. “Bağdat Street” in the Grip of Urban Transformation. Megaron. 2019; 14(Özel Sayı): 155-166

Corresponding Author: Sırma Turgut, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale